A Matematika BSc szak mintatanterve a 2020. szeptembertől induló évfolyamok számára
(módosítva 2022.05.18)
Tárgynév (KKK által előírt kredit) Tárgykód Tsz Típus Szemeszterek / kredit Szemeszterek / óra óratípus   Előkövetelmények Megjegyzések
        1 2 3 4 5 6             ea gy l sz kr        
Alapozó ismeretek     17                                          
A matematika alapjai BMETE91AM35 ALG K 3           2           2 0 0 v 3        
Informatika 1 BMETE91AM42 ALG K 4           3           1 0 2 f 4        
Mikro- és makroökonómia** BMEGT30A410 KGT K         4           3   3 0 0 f 4        
Pénzügy BMEGT35A411 ÜTI K           3           2 2 0 0 f 3        
Számvitel BMEGT35A410 ÜTI K     3           2       2 0 0 f 3        
Szakmai törzsanyag     23                                          
Kalkulus 1*** BMETE92AM36 ANAL K 9           8           4 2 2 v 9        
Bevezetés az algebrába 1*** BMETE91AM36 ALG K 9           8           4 2 2 v 9        
Geometria 1 BMETE94AM24 GEO K 5           4           2 2 0 v 5        
Differenciált szakmai ismeretek     101                                          
Kalkulus 2 BMETE92AM37 ANAL K   8           8         6 2 0 v 8 Kalkulus1      
Bevezetés az algebrába 2 BMETE91AM37 ALG K   8           8         6 2 0 v 8 BevAlg1      
Kombinatorika és gráfelmélet 1 BMEVISZA025 SZIT K   6           4         2 2 0 v 6        
Geometria 2 BMETE94AM25 GEO K   4           4         4 0 0 v 4 Geometria1      
Informatika 2 BMETE91AM43 ALG K   4           3         1 0 2 f 4 Informatika1      
Analízis 1 BMETE92AM55 ANAL K     7           5       3 2 0 v 7 Kalkulus1      
Algebra 1 BMETE91AM38 ALG K     7           5       3 2 0 v 7 BevAlg2      
Valószínűségszámítás 1 BMETE95AM29 SZTO K     6           4       2 2 0 v 6 Kalkulus2     [...]: párhuzamos
Valószínűségszámítás programozási feladatok BMETE91AM56 ALG K     2           1       0 0 1 f 2 Informatika2 [Valszám1]   felvétel vagy
Differenciálegyenletek 1 BMETE93AM15 DET K     6           4       2 2 0 v 6 Kalkulus2     korábbi teljesítés
Informatika 3 BMETE91AM44 ALG K       4           4     2 0 2 f 4 Informatika2 ValszámProg   kötelező
Statisztika 1 BMETE95AM31 SZTO K       5           4     2 0 2 v 5 {Valszám1}     { … } gyenge
Analízis 2 BMETE92AM56 ANAL K       5           4     2 2 0 v 5 Analízis1     feltétel, csak
Differenciálgeometria 1 BMETE94AM26 GEO K       5           4     2 2 0 f 5 Geometria2 Kalkulus2   aláírás kell
Operációkutatás BMETE93AM19 DET K       5           4     2 2 0 v 5 Kalkulus2      
Algoritmuselmélet BMEVISZAB03 SZIT K       5           4     2 2 0 v 5 Kombinatorika1 Informatika2 [AlgElmProg]  
Algoritmuselmélet programozási feladatok BMETE91AM57 ALG K       2           1     0 0 1 f 2 Informatika2 [AlgoritmusElm]    
Matematikai modellalkotás szeminárium BMETE95AM12 SZTO K         2           2   0 2 0 f 2 Kalkulus2 Algebra1    
Szakdolgozat-készítés BMETE90AM47 MI K           10           10 0 0 10 f 10 legalább 144 kredit      
Egyéb tárgyak, szabadon választható     9                                          
Szabadon választható tárgyak     SZV         2 7         2 6                  
Idegen nyelv     SZV                         0 4 0 a 0        
Kritériumkövetelmény                                                
Testnevelés     KR       0 0               0 2 0 a 0        
Specializáció tárgyak     30                                          
Specializáció tárgyak nélkül összesen       30 30 31 31 8 20 25 27 21 25 7 18 61 36 24   150        
f/v száma - specializáció, SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 2f/0v 2f/0v                              
 
ELMÉLETI SPECIALIZÁCIÓ (E)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Funkcionálanalízis 1* BMETE92AM57 ANAL K         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Algebra 2* BMETE91AM39 ALG K         4           4   4 0 0 v 4 Algebra1      
Differenciálgeometria 2* BMETE94AM20 GEO K         4           4   3 1 0 v 4 DiffGeo1      
Fizika 1 matematikusoknak BMETE13AM16 EFT K         2       0   2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Köt. választható tárgyak (E) specializációból     KV         4 6         4 6         10        
Köt. vál. tárgyak (E) specializációból vagy más sávból     KV         2 4         2 4         6        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Kombinatorika és gráfelmélet 2* BMEVISZA026 SZIT KV         4           4   2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
Sztochasztikus folyamatok* BMETE95AM41 SZTO KV         6           5   5 0 0 v 6 Valszám1      
Mátrixanalízis* BMETE92AM59 ANAL KV         2           2   2 0 0 v 2        
Bevezetés a kvantuminformációelméletbe* BMETE92AM60 ANAL KV         2           2   2 0 0 v 2        
Alkalmazott numerikus módszerek Matlabbal* BMETE92AM54 ANAL KV           4           4 2 0 2 f 4 Diffegy1 BevAlg2    
Valószínűségszámítás 2* BMETE95AM30 SZTO KV           4           4 3 1 0 v 4 Valszám1 Analízis2    
Parciális differenciálegyenletek* BMETE92AM45 ANAL KV           4           4 2 2 0 v 4 Diffegy1 Analízis2    
Konvex geometria* BMETE94AM22 GEO KV           4           4 2 2 0 v 4 Geometria2 BevAlg2    
Számelmélet* BMETE91AM59 ALG KV           2           2 2 0 0 v 2 Kalkulus1      
Halmazelmélet és matematikai logika*  BMETE91AM60 ALG KV           4           4 4 0 0 v 4        
Differenciálgeometria 3 (páratlan években)* BMETE94AM31  GEO KV           4           4 2 2 0 f 4 Diffgeo1      
A számítógépi geometria eszközei (páros években)* BMETE94AM30  GEO KV           4           4 3 1 0 v 4 {Diffgeo1} {AlgoritmusElm}    
Differenciálegyenletek programozási feladatok* BMETE92AM58 ANAL KV           2           1 0 0 1 f 2 Informatika2 Diffegy1    
Dinamikai modellek a biológiában BMETE93AM08  DET KV           2           2 2 0 0 v 2 Diffegy1 Kalkulus2    
Fizika 2 matematikusoknak BMETE13AM17 EFT KV           2           2 2 0 0 f 2 Fizika1      
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM48 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM49 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
A teljes képzés       30 30 31 31 28 30 25 27 21 25 27 28         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 3f/3v 2f/0v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 5f/4v 4f/2v                              
 
ALKALMAZOTT SPECIALIZÁCIÓ     30                                          
SZTOCHASZTIKA SÁV (SZ)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Sztochasztikus folyamatok* BMETE95AM41 SZTO K         6           5   5 0 0 v 6 Valszám1      
Alkalmazott sztochasztika* BMETE95AM42 SZTO K         4           4   2 0 2 v 4 Valszám1 [SztochFoly]    
A modern valószínűségszámítás eszközei* BMETE95AM33 SZTO K         4           4   4 0 0 v 4 Valszám1      
Valószínűségszámítás 2* BMETE95AM30 SZTO K           4           4 3 1 0 v 4 Valszám1 Analízis2    
Köt. választható tárgyak (SZ) sávból     KV         4 4         4 4         8        
Köt. választható tárgyak (SZ) vagy más sávból     KV         4 0         4 0         4        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Funkcionálanalízis 1* BMETE92AM57 ANAL KV         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 SZTO KV         4           4   4 0 0 v 4 Informatika2 Statisztika1    
Adattudományi programozási feladatok  BMETE95AM43 SZTO KV         2           1   0 0 1 f 2 [BevAdattud1]      
Bevezetés az adattudományba 2 BMETE95AM37 SZTO KV           2           2 2 0 0 v 2 BevAdattud1 Adatbázis    
Parciális differenciálegyenletek  BMETE92AM45 ANAL KV           4           4 2 2 0 v 4 Diffegy1 Analízis2    
Statisztika 2 BMETE95AM32 SZTO KV           4           4 2 2 0 v 4 Valszám1      
Differenciálegyenletek programozási feladatok* BMETE92AM58 ANAL KV           2           1 0 0 1 f 2 Informatika2 Diffegy1    
Fizika 1 matematikusoknak  BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Fizika 2 matematikusoknak BMETE13AM17 EFT KV           2           2 2 0 0 f 2 Fizika1      
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM48 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM49 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
A teljes képzés       30 30 31 31 30 28 25 27 21 25 28 26         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 2f/3v 2f/1v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 4f/4v  4f/2v                              
 
ADATTUDOMÁNYI SÁV (A)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Bevezetés az adattudományba 1 BMETE95AM36 SZTO K         4           4   2 2 0 v 4 Informatika2 Statisztika1    
Adattudományi programozási feladatok  BMETE95AM43 SZTO K         2           1   0 0 1 f 2 [BevAdattud1]      
Bevezetés az adattudományba 2 BMETE95AM37 SZTO K           2           2 2 0 0 v 2 BevAdattud1 Adatbázis    
Adatbáziskezelés BMEVITMA027 TMIT K         4           4   2 2 0 v 4 AlgoritmusElm      
Statisztika 2 BMETE95AM32 SZTO K           4           4 2 2 0 v 4 Valszám1      
Köt. választható tárgyak (A) sávból     KV         6 2         6 2         8        
Köt. választható tárgyak (A) vagy más sávból     KV         4 2         4 2         6        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Optimalizálási modellek BMETE93AM16 DET KV         4           4   2 0 2 f 4 Informatika1 Operációkutatás    
Véletlen és kriptográfiai algoritmusok BMETE91AM61 ALG KV         4           4   3 1 0 v 4 BevAlg2 AlgoritmusElm    
Gráfok és algoritmusok BMEVISZA028 SZIT KV           4           4 2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
A web matematikája BMETE91AM49 ALG KV           2           2 2 0 0 f 2 AlgoritmusElm Valszam1 Informatika1  
Numerikus analízis BMETE92AM43 ANAL KV         6           6   2 2 2 f 6 Diffegy1 BevAlg2    
Differenciálegyenletek programozási feladatok* BMETE92AM58 ANAL KV           2           1 0 0 1 f 2 Informatika2 Diffegy1    
Önálló kutatási feladat 1 BMETE90AM48 MI KV         2           0   0 0 0 f 2        
Önálló kutatási feladat 2 BMETE90AM49 MI KV           2           0 0 0 0 f 2        
Fizika 1 matematikusoknak  BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
A teljes képzés       30 30 31 31 28 30 25 27 21 25 26 28         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 3f/2v 2f/2v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 5f/4v 4f/3v                              
 
OPERÁCIÓKUTATÁS SÁV (O)     30                                          
Kötelező tárgyak                                                
Optimalizálási modellek BMETE93AM16 DET K         4           4   2 2 0 f 4 Informatika1 Operációkutatás    
Numerikus analízis BMETE92AM43 ANAL K         6           6   2 2 2 f 6 Diffegy1 BevAlg2    
Adatbáziskezelés BMEVITMA027 TMIT K         4           4   2 2 0 v 4 AlgoritmusElm      
Nemlineáris programozás BMETE93AM21 DET K           4           4 2 0 2 v 4 Kalkulus2      
Variációszámítás és optimális irányítás BMETE93AM22 DET K           4           4 2 2 0 v 4 Kalkulus2      
Köt. választható tárgyak (O) vagy más sávból     KV         6 2         6 2         8        
Kötelezően választható tárgyak                                                
Funkcionálanalízis 1* BMETE92AM57 ANAL KV         4           4   4 0 0 v 4 Analízis2      
Konvex geometria* BMETE94AM22 GEO KV           4           4 2 2 0 v 4 Geometria2 BevAlg2    
Véletlen és kriptográfiai algoritmusok BMETE91AM61 ALG KV         4           4   3 1 0 v 4 BevAlg2 AlgoritmusElm    
Kombinatorika és gráfelmélet 2 BMEVISZA026 SZIT KV         4           4   2 2 0 v 4 Kombinatorika1      
Fizika 1 matematikusoknak  BMETE13AM16 EFT KV         2           2   2 0 0 f 2 Kalkulus2      
Differenciálegyenletek programozási feladatok* BMETE92AM58 ANAL KV           2           1 0 0 1 f 2 Informatika2 Diffegy1    
A teljes képzés       30 30 31 31 28 30 25 27 21 25 27 28         180        
f/v száma - SZV és KV nélkül       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 4f/1v 2f/2v                              
f/v száma összesen - lehetséges választás       1f/4v 1f/4v 2f/4v 3f/4v 6f/2v 4f/3v                              
 
   * A tantárgy angolul kerül meghirdetésre.
  ** A Mikro- és makroökonómia (BMEGT30A410) 4 kredites tárgy helyett az 5 kredites  Közgazdaságtan 1 (BMEGT30A003) tárgy is elvégezhető, a +1 kredit a szabadon választható kreditek közé beszámítható.
*** Kalkulus 1 és Bevezetés az algebrára 1 tárgyakból heti 4 óra előadás, 2 óra gyakorlat és 2 óra tanulószoba van. 
Letöltés Excel formátumban
(eredeti verzió 2020.06.17)