Kötelezően választható tárgyak, (I) tárgycsoport (diszkrét optimalizálás): Óraterhelés Megjegyzés Félév
Kombinatorikus optimalizálás 3/1/0/v/5 BME VIK tavasz
Egészértékű programozás 1. 2/0/0/v/3 ELTE TTK tavasz
Egészértékű programozás 2. 0/2/0/f/2 ELTE TTK ősz
Approximációs algoritmusok 2/0/0/v/3 ELTE TTK tavasz
Diszkrét optimalizálás tárgycsoportból el kell végezni legalább 5 kreditnyi mennyiséget.
Kötelezően választható tárgyak, (II) tárgycsoport válogatott fejezetek az operációkutatásban: Óraterhelés Megjegyzés Félév
Ökonometria 0/0/2/f/2 BME DET páros év tavasz
Konvex geometria M 2/2/0/v/5 BME GEOM tavasz
Válogatott fejezetek az adattudományból 2/0/0/v/4 BME DET páratlan év tavasz
Konvex analízis 2/0/0/v/3 BME DET páratlan év ősz
Válogatott fejezetek az operációkutatásban tárgycsoportból el kell végezni
legalább 5 kreditnyi mennyiséget.
Szabadon választható keret terhére ajánlott felvenni:
Neurális hálózatok 4/0/0/v/4 BME VIK tavasz