Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Címcsökkenő sorrend Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Kétdimenziós hybrid nanostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
Név: 
Pápai Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
3D holografikus szkenner Papp Zsolt Fizikai Int., Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
A radiális transzport hatása az elfutó elektron keletkezésre Dr. Gergő Pokol BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Egésztest besugárzási technikák vizsgálata Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Képíró Gábor
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Egocentrikus szociális hálózatok vizsgálata mesterséges intelligenciával Török János Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Exotikus állapotok hybrid nanopálca alapú áramkörökben Dr. Csonka Szabolcs BME Fizika tanszék
Név: 
Bodócs Mihály
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Hidroakkumulátor modellek vizsgálata Csige András BME NTI
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Kétdimenziós spin-pálya heterostruktúrák vizsgálata Makk Péter BME Fizika tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Mikrohullám-optika interfész hideg atomokkal Vukics András Wigner Fizikai Kutatóközpont
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2019/20/2.
Nem-hermitikus dinamika egyszerű kvantumrendszerekben Dóra Balázs Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Pikoszekundumos lézerdiódák és időkorrelált foton számlálók karakterizálása és klorofill fluoreszcencia élettartamok mérése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Illés Levente
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata a hexaklór-etán plasztikus kristály fázisán Temleitner László Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2019/20/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.
Tranziens reaktorfizikai folyamatok modellezése végeselem-módszeren alapuló reaktorfizikai kóddal Babcsány Boglárka Nukleáris Technikai Intézet Dr. Kis Dániel Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2019/20/2.