Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE12MF15 Fizikai Optika
BMETE12MF16 Kvantumelektronika
BMETE12MF17 Lézerfizika
BMETE12MF17-v1 Lézerfizika
BMETE12MF18 Optikai anyagok és technológiák
BMETE12MF19 Optikai jelfeldolgozás és adattárolás
BMETE12MF20 Optikai tervezés
BMETE12MF21 Optoelektronikai eszközök
BMETE12MF22 Elektron- és ionoptikák
BMETE12MF23 Felületfizika és vékonyrétegek
BMETE12MF24 Félvezetők fizikája
BMETE12MF25 Spektroszkópia és anyagszerkezet
BMETE12MF26 Szilárdtestek elektromos és optikai tulajdonságai
BMETE12MF27 Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF28 Vákuumfizika és –technika
BMETE12MF29 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF30 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE12MF31 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 1
BMETE12MF32 Vizsgálati módszerek az anyagtudományban 2
BMETE12MF33 Optikai anyagok és technológiák 1
BMETE12MF34 Optikai anyagok és technológiák 2
BMETE12MF35 Felületfizika és vékonyrétegek 1
BMETE12MF36 Felületfizika és vékonyrétegek 2
BMETE12MF37 Fizikai Optika
BMETE12MF38 Félvezetők fizikája
BMETE12MF39 Optikai tervezés
BMETE12MF40 Mágneses anyagok
BMETE12MF41 A félvezető anyagok mérési módszerei
BMETE12MF42 Infravörös és Raman spektroszkópia
BMETE12MF43 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE12MF44 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
BMETE12MF45 ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF46 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF47 Önálló laboratórium AF2
BMETE12MF48 Diplomamunka-készítés AF
BMETE12MF49 A fotonika alapjai
BMETE12MF50 Anyagtudomány laboratórium
BMETE12MF51 Atomi szintű számítógépes szimuláció szilárdtestekben
BMETE12MF52 Fejezetek a modern anyagtudományból
BMETE12MF53 Felületfizika és vékonyrétegek
BMETE12MF54 Nanotechnológia laboratórium
BMETE12MF55 Trendek az anyagtudományban
BMETE12MF57 Fotonika laboratórium
BMETE12MF58 Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai
BMETE12MF59 Nemlineáris optika alapjai és alkalmazásai
BMETE12MF60 A femtoszekundumos lézerektől az attofizikáig
BMETE12MF61 ELI előkészítő laboratórium
BMETE12MF62 Infravörös és Raman-spektroszkópia
BMETE12MF63 Lézerek és lézerrendszerek tervezése és építése
BMETE12MF64 Fizika laboratórium OP

Oldalak