Tantárgyak

A BME TTK-n akkreditált tantárgyak listája
Új tantárgy akkreditációja.
Tantárgy kódcsökkenő sorrend A tárgy címe
BMETE15AF43 Kvantummechanika gyakorlat 2
BMETE15AF44 Mechanika gyakorlat 2
BMETE15AF45 Klasszikus- és kvantumkáosz
BMETE15AF46 Relativitáselmélet
BMETE15AF47 Kvantitatív pénzügy
BMETE15AF48 Elektrodinamika 2
BMETE15AF49 Kvantummechanika 1
BMETE15AF50 Matematika ismeretfelmérés
BMETE15AF51 Bevezető kalkulus
BMETE15AF53 Modern matematikai módszerek a fizikában
BMETE15AF54 Tudományos programozás
BMETE15AF55 Relativitáselmélet
BMETE15AF56 Relativisztikus kvantumelmélet
BMETE15AM12 Elméleti fizika matematikusoknak 1
BMETE15AM13 Elméleti fizika matematikusoknak 2
BMETE15AM14 Elméleti fizika matematikusoknak 3
BMETE15AP58 Fizikai feladatok megoldása
BMETE15AP59 Modern fizika
BMETE15AP62 Fizikus-mérnök projektmunka 1
BMETE15AX02 Fizika A2
BMETE15AX03 Fizika A3
BMETE15AX08 La structure de la matiere
BMETE15AX09 Fizika A2K
BMETE15AX16 Fizika A2J
BMETE15AX17 Fizika K
BMETE15AX57 Ismeretterjesztő matematika
BMETE15BG40 Modern fizika mérnököknek
BMETE15MF02 Atom- és molekulafizika
BMETE15MF03 Számítógépes szimuláció a statisztikus fizikában
BMETE15MF04 Elméleti fizika szigorlat
BMETE15MF05 Egydimenziós rendszerek fizikája
BMETE15MF06 Molekulafizika 2
BMETE15MF07 Soktestprobláma 1
BMETE15MF08 Soktestprobléma 2
BMETE15MF09 Szolitonok és inverz problémák
BMETE15MF10 Véletlen mátrix elmélete és fizikai alkalmazásai
BMETE15MF11 Evolúciós játékelmélet
BMETE15MF12 Fázisátalakulások
BMETE15MF13 Nemegyensúlyi statisztikus fizika
BMETE15MF14 Skálázás és kritikus jelenségek
BMETE15MF15 A sűrűség funkcionál elmélet alapjai
BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája
BMETE15MF17 Számítógépes nanomágnesség
BMETE15MF18 Szilárdtestek elektronszerkezete 1
BMETE15MF19 Szilárdtestek elektronszerkezete 2
BMETE15MF20 Waveletek, koherens állapotok és változó felbontású analízis
BMETE15MF21 Kristályos és amorf anyagok
BMETE15MF22 Atomok lézeres hűtése és csapdázása
BMETE15MF23 Kvantumrendszerek koherens kontrollja
BMETE15MF24 Kvantumszámítógép fizika 1

Oldalak