BMETE155315

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés az elméleti plazmafizikába
A tárgy angol címe: 
Introduction to Theoretical Plasma Physics
A tárgy rövid címe: 
BevElmPlazmaFiz
2
0
0
v
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE805403 Fúiós plazmafizika, BMETE805312 Bevezetés a fúziós plazmafizikába
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.02.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.04.04.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
vektorszámítás, differenciálegyenletek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK mérnök-fizikus szak KA és OP moduljának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Statisztikus fizikai alapok, az eloszlásfüggvény. Az ütközési operátor: Boltzmann és Landau operátor. Boltzmann-egyenlet, Vlaszov-egyenlet.
- Coulomb-ütközések, Debye-árnyékolás, plazmaparaméter.
- A kinetikus egyenlet momentumai, a lezárás problematikája.
- Ideális folyadékok: az Euler-egyenlet, lamináris és potenciáláramlás.
- Viszkózus folyadékok: a Navier-Stokes egyenlet.
- Hullámok közönséges folyadékokban és ideális magnetofolyadékokban.
- Magnetohidrodinamikai rendszerek egyensúlya és stabilitása.
- Magnetohidrodinamikai rendszerek instabilitásai: MHD instabilitások és Landau-csillapodás.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szeint
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes egyeztetés után
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Veres Gábor: Magashőmérsékletű plazmafizka alapjai (jegyzet)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Veres Gábor
Beosztás: 
tudományos főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
KFKI RMKI
Név: 
Dr. Bencze Attila
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
KFKI RMKI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: