Orvosi fizikus mesterképzési (MSc) szak

Önálló szakként Orvosi Fizikus MSc képzés indul a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az egyedülálló képzés célja olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkező orvosi fizikusok képzése, akik tudományos szakemberként alkalmasak a klinikai feladatok ellátására, akadémiai és ipari kutatásokban való részvételre, a modern technológiákat alkalmazó módszerek, berendezések és mérőeszközök fejlesztésére és magas színvonalú üzemeltetésére, illetve az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és radioaktív anyagok egészségügyi alkalmazásának ellenőrzésére.

A képalkotó diagnosztika, a nukleáris medicina (diagnosztika és terápia), a sugárterápia, a sugárvédelem és sugárbiológia területein szerzett ismereteik birtokában, hivatástudattal és az etikai normák betartásával képesek az orvosi fizika speciális követelményeinek megfelelni. A szakon végzettek felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzést azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik rendelkeznek BSc diplomával és érdeklődnek a fizikai alapismeretek gyakorlati alkalmazásai iránt. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a fizika vagy fizikus-mérnök alapképzési szak. Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési és mesterképzési szakok, amelyeket a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 180, amiből 65 kredit az alábbi területek szerinti felosztásban:

  • fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika területéről legalább 25 kredit;
  • matematika, informatika, programozás, számítástechnika területéről (ebből matematika legalább 10 kredit) legalább 18 kredit;
  • egyéb természettudományos ismeretek (kémia, anyagtudomány, nukleáris és környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika).

A BME orvosi fizikusi MSc mintatanterve alább megtekinthető. A szakról a Felvi.hu weboldalon is olvashatsz, ahol már lehetséges a jelentkezés a 2024 szeptemberben induló, angol nyelvű képzésünkre.

Mintatanterv (excel)


Tantárgy Kredit I. II. III. IV.
ALAPTÁRGYAK ÉS KÖTELEZŐ TÁRGYAK (összesen 35 kredit)
    Fizika Laboratórium OF 4   x    
    Röntgendiagnosztika fizikai alapjai  4 x      
    Sugárterápia fizikai alapjai 4   x    
    Nukleáris medicina 4   x    
    Sugárbiológia 3 x      
    Sugárvédelem az orvosi fizikában 5 x      
    Funkcionális anatómia 4   x    
    Orvosi képalkotás 5 x      
  Kötelezően választható gazdaságtudományi tárgy (1 tárgy választandó az alábbi listából, összesen 2 kredit)
    Befektetések 2   x    
  English for university studies, en B2+* 2   x    
  Kommunikációs készségfejlesztés, en B2* 2   x    
  Műszaki nyelv, en B2* 2   x    
  Professional writing, en C1* 2   x    
  English for professional success, en C1* 2   x    
ÖNÁLLÓ KUTATÁS (összesen 53 kredit)        
    Önálló laboratórium OF1 7   x    
  Önálló laboratórium OF2 10     x  
  Diplomamunka-készítés OF 30       x
  Szeminárium OF1 2 x      
  Szeminárium OF2 2   x    
  Szeminárium OF3 2     x  
  Szeminárium OF4 0       x
SZAKTÁRGYAK (összesen 24 kredit, kredit választandó a kötelező tárgyakon kívüli listából)
    Rendszerélettan 4 x      
  Az orvostud. kutatások etikai kérdései 4   x    
  Méréstechnika a sugárterápiában 2     x  
  Brachytherápia 3     x  
  Minőségbiztosítás és jogi szabályozás 4     x  
  Sugárterápia 2 3     x  
  Ultrahang diagnosztika 3   x    
  Orvosbiológiai célú radionuklidok előállítása és felhasználása 4     x  
  Radioaktív anyagok terjedése környezeti és biológiai rendszerekben 4     x  
  Radioaktív hulladékok biztonsága 4     x  
  Mágneses rezonancia 5   x    
  Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 3   x    
  Mágneses rezonancia és klinikai alkalmazása 2 3     x  
  Neutron- és gammatranszport számítási módszerek 4     x  
  Monte Carlo módszerek 5 x      
  Monte Carlo részecsketranszport módszerek 3     x  
  Félvezetők fizikája 3 x      
  Számítógépes szimuláció a fizikában 5   x    
  Fizikai optika 5 O   E  
  Lézerek ipari és biológiai alkalmazásai 3 E   O  
  Optikai jelfeldolgozás és adattárolás 3   O   E
  Optikai tervezés 6   x    
  Orvosi optikai eszközök 4   x    
  Mesterséges intelligencia az adattudományban 5     x  
  Nanotechnológia és anyagtudomány 4     x  
  Introduction to Machine Learning* 4     x  
  Data Science Aided Measurements* 3     x  
  Biostatisztika       x  
  Kutatásmódszertan 3   x    
SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK (tetszőleges tárgy a BME kínálátából, az alábbi lista tárgyait ajánljuk, összesen 8 kredit)
  Fizika BSc képzésből felvehető szabadon választható tárgyak        
  Fenntartható fejlődés és energetika 3 x      
Orvostechnikai anyagok 4     x  
Klinikai műsz. diagnosztika és terápia 5       x
Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai  4       x
Humán és állati anyagok biomechanikája 5     x  
Ionizáló sugárzás hatása az élő szervezetekre 3   x    
KRITÉRIUMTÁRGYAK 31 32    
  Orvosi fizika alapismeretek 0        
Szakmai gyakorlat OF 0        
  *"A csillaggal jelölt tárgyak a BME fizika BSc vagy fizikus-mérnök BSc képzésben szerepelnek kötelező, kötelezően választható, ajánlott szabadon választható szakmai tárgyként vagy kötelezően választható közismereti tárgyként, így értelemszerűen csak a BSc képzés során még nem teljesített tárgyak vehetők fel"      
               
  Orvosi fizika alapismeretek - az előtanulmányok alapján kerül meghatározásra, hogy milyen további alapismeretkre van szüksége a hallgatónak    
    Modern Physics*          
    Multivariable Calculus*          
    Probability Theory*          
    Data Collection and Evaluation*          
    Programming 1*          
    Nuclear Physics*          
    Nukleáris méréstechnika*          
    Bevezetés a mérések kiértékelésébe*          
               
  Szakmai gyakorlat OF: Egy hét ipar, egészségügy, kutatóintézet, lehetőleg a diplomatémában          

 

Idegennyelvi követelmények

Felvételi az MSc szakra

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

  • max. 45 pont - az előtanulmányok alapján számítható - ún. hozott pont, további
  • max. 45 pont érhető el a felvételi beszélgetésen és végül további
  • max. 10 pont kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.