Szakdolgozat, diplomatéma kiírások

Szakdolgozat- és diplomatémák
Szakdolgozat-, diplomatéma választás menete (tudnivalók)
Cím Témavezető neve Témavezető intézete Konzulens Hallgató Típus Félév
Felületi nanoszerkezetek biomolekulák, gázok és gőzök optikai érzékelésére Petrik Péter MTA EK MFA, Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Fotonika Laboratórium Halbritter András Ernő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
IC-k nagyfrekvenciás immunitásának tesztelésére alkalmas mérőrendszer Gyüre-Garami Balázs (MSc) Bosch Magyarország Dr. Simon Ferenc
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Szélessávú méréstechnika fejlesztése dielektromos állandó mérésére Gyüre-Garami Balázs (MSc) Bosch Magyarország Dr. Simon Ferenc
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
TaS2 vékonyrétegek előállítása és vizsgálata pásztázó alagútmikroszkóppal Nemes-Incze Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont / Nanoszerkezetek Osztály Csonka Szabolcs
Név: 
Brezovcsik Dániel
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Cu (110) felületére növesztett grafén pásztázó alagútmikroszkópos vizsgálata Nemes-Incze Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont / Nanoszerkezetek Osztály Csonka Szabolcs
Név: 
Szombathy Dominik
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantumbiológiai jelenségek elméleti és kísérleti vizsgálata dr. Barócsi Attila Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Akuszto- és elektrooptikai eszközök kifejlesztése femtoszekundumos lézeralkalmazásokhoz dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Femtoszekundumos impulzusok alakformálása dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Femtoszekundumos lézeres anyagmegmunkálás alkalmazása emberi szem optikai hibáinak javítására dr. Maák Pá Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Akusztooptikai elvű lézermikroszkóp fejlesztése dr. Maák Pál Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Infravörös idegi stimulációra alkalmas optród végeselem modellezése Boros Csanád Örs Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Beleznai Szabolcs
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
van der Waals heteroszerkezetek létrehozása és vizsgálata nyomás alatt Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
Név: 
Márffy Albin
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nanoáramkörök vizsgálata reflektometriával Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Kalmár Tamás
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kétdimenziós hibrid nanoáramkörök vizsgálata Csonka Szabolcs BME Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nanopálca alapú hangolható áramkörök készítése Makk Péter BME Fizika Tanszék
Név: 
Büki Máté
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Ismeretlen eredetű sugárzó anyagok helyszíni kategorizálása és eredetmeghatározása nukleáris törvényszéki analitikai módszerekkel Dr. Völgyesi Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárbiztonsági Laboratórium Dr. Légrády Dávid
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Függvényillesztési tartomány vizsgálata hatáskeresztmetszet-parametrizálási eljárások során Halász Máté Gergely Nukleáris Technikai Intézet Dr. Szieberth Máté
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Nitrogénlézer karakterizálása és lehetséges biofizikai alkalmazásainak áttekintése Dr. Lenk Sándor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Gamma spektrometriai detektorok válaszának modellezése Zagyvai Péter MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Név: 
Ecsenyi Szilárd
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Neutrontranszport szimulációk holdfelszíni regolitban Lucsányi Dávid Puli Space Technologies Légrády Dávid
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
GaV4Se8 mágneses fázisainak vizsgálata neutronszórás kísérletekkel Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Zábó András
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Magnetoelektromos lítium ortofosztátok mágneses fázisdiagramjának vizsgálata Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Forrai Botond
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Anomális Hall-effektus vizsgálata MOKE spektroszkópiával nem-kollineáris mágnesekben Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nagy mágneses terekben működő időfelbontásos THz spektrométer fejlesztése multiferroikus anyagok vizsgálatához Bordács Sándor Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Multiferroikus BiFeO3 cikloidális fázisának vizsgálata szobahőmérséklet felett Bordács Sándor Fizika Tanszék
Név: 
Tóth Boglárka
Képzés: 
Fizikus MSc - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2018/19/2.
Többspin kölcsönhatások szilárdtestekben Szunyogh László BME TTK Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Kovács Panna
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Laterális kettős kvantumpöttyök elektronállapotai mágneses térben Tőke Csaba Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli kvantumbitek vizsgálata konfokális mikroszkóppal kombinált optikailag detektált mágneses rezonancia módszerrel dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Szilárdtestbeli egyfoton-források és kvantumbitek elméleti > vizsgálata dr. Gali Ádám Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék Dr. Koppa Pál
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Fluoreszcens festékek felületanalitikai minősítése Homokiné dr. Krafcsik Olga Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
2018/19/2.
Transzporttulajdonságok vizsgálata membránok segítségével Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Erősen ötvözött acélok összetételbeli és szerkezeti változásai hosszú használat során Dr. Kiss Gábor Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
SiC nanorészecskék méreteloszlásának kísérleti meghatározása Dr. Lenk Sándor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
2D anyagok felületeinek elméleti vizsgálata Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Pásztázó alagútmikroszkóp szimulációja Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantummechanikai rácsmodellek vizsgálata relatív entrópiákkal Zimborás Zoltán Analízis Tanszék Kormos Márton
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Lokális spin-polarizált áram hatása felületi topologikus mágnesek spin dinamikájára Palotás Krisztián Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Teleterápiás foton mezők illesztésének dozimetriai elemzése Dr. Pesznyák Csilla Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Hegyesi Szilvia
Képzés: 
Fizikus MSc - orvosi fizika
 • MSc diplomamunka téma - orvosi fizika
2018/19/2.
Néhány femtoszekundumos, fázisstabilizált lézerimpulzusok diagnosztikája Sándor Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Papp Zsolt
Név: 
N/A
Képzés: 
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2018/19/2.
Nanooptikai közelterek vizsgálata ultragyors fotoemisszióval Rácz Péter MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Sepsi Örs
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Egyfoton detektorpár kialakítása és vizsgálata alapvető kvantumoptikai és kvantumbiológiai kísérletekhez dr. Barócsi Attila TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
2018/19/2.
Algamérő rendszer dinamikájának növelése és kalibrálása dr. Barócsi Attila TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Nehéz kvarkok vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagyenergiás Fizikai Osztály Dr. Kis Dániel Péter
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Nehézkvark-jetek szerkezetének vizsgálata az ALICE kísérletnél Dr. Vértesi Róbert MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Nagyenergiás Fizikai Osztály Dr. Kis Dániel Péter
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Az emberi szem képalkotási tulajdonságainak szimulációjára alkalmas számítógépes modell fejlesztése Dr. Erdei Gábor TTK, Fizika Intézet, Atomfizika Tanszék
Név: 
Czigléczki Janka
Képzés: 
Fizika BSc - fizikus
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Alfa-bomlás lézertérbeli leírása komplex energia-sajátértékekkel Dr. Kis Dániel Péter NTI Atomenergetika Tanszék
Név: 
Szilvási Réka
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Egzakt és közelítő állapotreprezentáció tenzor hálózatokkal Vrana Péter Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Többrészű összefonódás vizsgálata Vrana Péter Matematikai Intézet, Geometria Tanszék Lévay Péter Pál
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok áramlásának modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nem gömbszerű szemcsés anyagok modellezése Somfai Ellák Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Zárt kvantumrendszerek nemegyensúlyi dinamikája Kormos Márton BME Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Konfliktusok változása a Wikipédián Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kő fragmentáció szimulációja Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kavicsok törésének numerikus szimulációja Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Anyonikus gerjesztések topologikus anyagokban Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Szociális hálózatok elemzése modellezése Török János Fizikai Intézet/Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Tamás Gábor
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kvantumszámítógép programozása Pályi András Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Ködfény kisülésben kialakuló periodikus struktúrák kísérleti és szimulációs vizsgálata Dr. Veres Gábor Wignet FK RMI Dr. Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Ködfény kisülésben kialakuló periodikus struktúrák kísérleti vizsgálata Dr. Veres Gábor Wignet FK RMI Dr. Pokol Gergő
Név: 
x
Képzés: 
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Áramlási terek vizsgálata digitális képfeldolgozással Börzsönyi Tamás Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Komplex Folyadékok Osztálya Török János
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Deszinkronizáció és hibajelenségek vizsgálata villamos hálózati modelleken dr. Ódor Géza MTA-MGA dr. Varga Imre
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Kvantumtérelméletek nemegyensúlyi dinamikája Gábor Takács Department of Theoretical Physics
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Nagy aktivitású sugárforrások gammaspektrumai kiértékelési algoritmusának optimalizálása Dr. Szalóki Imre Atomenergetika Tanszék/Nukleáris Technikai Intézet
Név: 
Szarvas Csongor Kristóf
Képzés: 
Fizika BSc - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
2018/19/2.
Szerkezeti rendezetlenség vizsgálata molekuláris kristályokban a teljes diffrakciós szórási kép mérése és számítógépes szimulációk alapján Temleitner László MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Pokol Gergő
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Pálcaköteg PIV modell gépészeti környezetének tervezése Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Pálcaköteg kísérleti modell tervezése PIV mérésekhez Dr. Yamaji Bogdán Nukleáris Technikai Intézet
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Téridő-térképek álló és forgó fekete lyukakra Bokor Nándor Fizika Intézet, Fizika Tanszék
Név: 
Horváth Anna
Képzés: 
Fizikus MSc - kutatófizikus
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Integrálható modellek dinamikája (MSc) Pozsgai Balázs BME Elméleti Fizikai Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Integrálható modellek dinamikája Pozsgai Balázs BME Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Lézeres fotolumineszcencia és optikailag detektált mágneses rezonancia méréstechnika fejlesztése Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • MSc diplomamunka téma - nanotechnológia és anyagtudomány
 • MSc diplomamunka téma - optika és fotonika
 • MSc diplomamunka téma - kutatófizikus
2018/19/2.
Időfelbontott mikrohullámú méréstechnika fejlesztése Dr. Simon Ferenc Fizika Tsz.
 • BSc szakdolgozat téma - alkalmazott fizika
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantum rendszerek dinamikája dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Kvantum mechanikai rendszerek a fázistéren dr. Varga Imre Fizikai Intézet, Elméleti Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.
Gyorsítóval hajtott szubkritikus reaktor kiégésmodelljének fejlesztése Szieberth Máté Nukleáris Technika Tanszék
 • MSc diplomamunka téma - nukleáris technika
2018/19/2.
Topológikus szigetelők alacsony dimenzióban Virosztek Attila Fizika Tanszék
 • BSc szakdolgozat téma - fizikus
2018/19/2.