Fizikus mesterképzési (MSc) szak

Részletes információs portál a képzésről (új)

A vezető külföldi műszaki egyetemekhez hasonlóan a BME Természettudományi Kara is indít fizikus mesterképzési (MSc) szakot.  A képzés ideje 4 szemeszter.

A fejlett világban megfigyelhető a természettudományos végzettségű szakemberek iránti igény növekedése, amit Magyarországon is felismertek. A fizikusok, akik a műszaki és természettudományok alapját képező fizikán kívül széleskörű matematikai, számítástechnikai, méréstechnikai ismeretekkel rendelkeznek, valamint elsajátítják a problémamegoldás hatékony módszereit, a kutatásban és a fejlesztésben igen jól megtalálják a helyüket. A kutatóintézetektől a multinacionális vállalatokig és a kisvállalkozásokig, de még a pénzügyi világban is nagy az érdeklődés a diplomás fizikusok iránt.  részletes tájékoztató

Az oklevél megszerzésének feltétele középfokú, C típusú állami nyelvvizsga angol nyelvből

Tanterv (Érvényes 2016. szeptember 1-től)

Tanterv (Érvényes 2010. szeptember 29-től)

Archívum

Tanrend(PDF) (2017. április 26-ig)

Tanterv (2010. szeptember 29-ig)

 

Diplomatéma

 

Specializációk

A BME TTK Fizikus MSc szak tanterve a kifutó ötéves mérnök-fizikus képzés legjobb hagyományait kívánja követni és kiegészíteni a kétszintű képzés új lehetőségeivel.

A szakon a következő négy, a hallgató választása szerinti specializációban lehet az MSc tanulmányokat elkezdeni:

 • Az alkalmazott fizika specializációt
  választók elmélyülhetnek az anyagtudomány, a felület- és vékonyrétegfizika, az optika, az optoelektronika, a lézerfizika és a fényforrások témakörében. 
  A fizikus BSc végzettségűek mellett várjuk villamosmérnöki, vegyészmérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését is. 
  részletes tájékoztató
   

 • A hagyományos kutatófizikus specializáció 
  hallgatói elsősorban a kvantumrendszerek fizikája, a statisztikus fizika és a szilárdtestfizika területén szereznek mélyreható elméleti és kísérleti ismereteket. 
  részletes tájékoztató
   

 • A nukleáris technika specializáció 
  a mag- és neutronfizika, a reaktorfizika, az atomerőművek termohidraulikája és biztonsága, a fúziós technológia, az újgenerációs atomerőművek, a nukleáris méréstechnika, a radioizotópok alkalmazásai és a környezeti sugárvédelem témakörében nyújt országosan egyedülálló módon ismereteket. 
  A fizikus BSc végzettségűek mellett várjuk energetikai mérnöki és gépészmérnöki, illetve villamosmérnöki és vegyészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését is. 
  részletes tájékoztató
   

 • Az orvosi fizika specializációt 
  olyan BSc-vel rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik a fizikai alapismeretek gyakorlati alkalmazásai iránt érdeklődnek, tudásukat elsősorban olyan interdiszciplináris területeken tudnák kamatoztatni, ahol egészségügyi és műszaki szakemberekből álló csoportok kutatói, fejlesztői és alkalmazói munkát végeznek az orvostudomány és sikeres gyógyításhoz kapcsolódó ipari kutatás területén. A fizika BSc végzettségűek mellett várjuk villamosmérnöki, vegyészmérnöki, mérnök-informatikusi, mechatronikai mérnöki, illetve gépészmérnöki BSc diplomával rendelkező hallgatók jelentkezését is, akiknek tanulmányaik során a fizika megközelítése és szemléletmódja felkeltette az érdeklődését, és kimondottan a kutatás-fejlesztés kihívásai felé kívánnak fordulni. 
  részletes tájékoztató

Szakiránybeosztás

 

Záróvizsga

Záróvizsga információk szakirányonként:

 

Záróvizsga Bizottság (csak a listában szereplő elnökök és tagok választhatók a bizottságokba)
 

Felvételi az MSc szakra

A BME TTK - ragaszkodva a magas színvonalhoz- törekedik arra, hogy mesterképzései minél szélesebb hallgatói kör számára legyenek elérhetőek.

A mérnök alapképzést végzőknek szintre hozó oktatást tervezünk a mesterszak megindítása előtti szemeszterben.

A felvételi eljárás 100 pontos rendszerű, amelynek keretében

 • max. 45 pont - az előtanulmányok alapján számítható - ún. hozott pont, további
 • max. 45 pont érhető el a felvételi beszélgetésen és végül további
 • max. 10 pont kapható korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembe vételével.

részletes tájékoztató a felvételiről