BMETE15MF47

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Elméleti nanofizika
A tárgy angol címe: 
Theoretical Nanophysics
A tárgy rövid címe: 
ElméletiNanofizika
2
1
0
v
Kredit: 
4
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE11MF15
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
ModSzilfiz
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE11MF41
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
ModSzilfiz
Kizáró tantárgyak: 
BMETE15MF16 Mezoszkópikus rendszerek fizikája
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Zaránd Gergely
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
statisztikus fizika, kvantummechanika, szilárdtest fizika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak Kutatofizikus és Alkalmazott fizika specializációinak kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mezoszkópikus és nano-rendszerek a modern szilárdtestfizika egyik legintenzívebben tanulmányozott területét képviselik: A litográfiai eljárások eredményeképp olyan félvezető eszközöket és fémes szemcséket tudnak építeni, melyekben az elektronok koherensen mozognak. Molekulákat és szemcséket tudnak kontaktálni, és mikrorezonátorokba helyezni. A tárgy az ilyen eszközök leírásával és a fellépő új jelenségekkel foglalkozik. A kurzus a BSc képzés részét képező Kvantummechanika1-2, Szilárdtestfizika és Statisztikus fizika tárgyak ismeretét tételezi fel, és a következő témakörökkel foglalkozik: - apró szemcsék leírása (Coulomb kölcsönhatás, koherencia, egyrészecske szintek), - a véletlen mátrix elmélet alapjai (szinttaszítás, univerzalitási osztályok), - Coulomb blokád és spektroszkópia (mester egyenletek, co-tunneling, Kondo effektus), - Pont kontaktusok vezetőképessége és kvantum-zaja, - Nanocsövek, él-állapotok, - Molekuláris traszport, - Szupravezető szemcsék, Josephson-átmenetek és kvantum-bitek, - Kvantum spin manipuláció.A hallgatók a félév során kiadott problémasorozatokat is megoldanak oktatói segédlettel.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
kiadott házi feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
A TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Három hetente konzultációs lehetőség
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Supriyo Datta, Lessons from Nanoscience: A New Perspective on Transport, World Scientific, 2012.
E. Akkermans, G. Montambaux, J.-L. Pichard, and J. Zinn-Justin: Mesoscopic Quantum Physics, North Holland, 1996.
Saját jegyzet, kiadott publikációk.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
42
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Zaránd Gergely
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Pályi András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László