BMETE80ME11

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi kémia
A tárgy angol címe: 
Chemistry in Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
Atomerőművikémia
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80-AE1
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Radioanalitika
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy kódja: 
BMETE80-AF1
1.Köv.tárgyat kiváltó 1.tárgy (rövidített) címe: 
Radiokémia
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.06.15.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2009.08.31.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A tárgy az Energetika mérnök mesterképzés Atomenergetika szakirányának kötelezően választható tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek fő típusai, az atomerőművekben alkalmazott vízüzemi típusok, primerköri, szekunderköri vízüzem főbb jellemzői. A víz radiolízise. Az atomerőművek szerkezeti anyagainak korróziója, sugártűrése. A radioaktív izotópok forrásai az atomerőművekben: hasadóanyagok,
transzmutációs termékek, hasadási termékek, aktiválási termékek. A fűtőelem meghibásodások típusai, meghatározásuk mód szerei. Vízkezelés, víztisztító rendszerek, atomerőművi hulladékok kezelése, feldolgozása. Az atomerőművek radioanalitikai ellenőrző rendszere. Kont aminálás, dekontaminálás. Radioaktív izotópok kibocsátása az atomerőműből: levegőbe és felszíni vizekbe, kibocsátás ellenőrzése. Üzemi és hatósági
környezetellenőrzés. Látogatás a Paksi Atomerőmű Zrt.-be.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vagy írásbeli vizsga: jeles 90% felett, jó 75%felett, közepes 60% felett, elégséges 45% felett
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadások részletes vázlata pdf formátumban.
V.V. Geraszimov, A. Kaszperovics, O.J. Martinova: Atomerőművek vízüzeme, Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1981.
K. H. Neeb, The Radiochemistry of Nuclear Power Plants with Light Water Reaktors, Walter de Gruyter, Berlin, 1997.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: