BMETE80MF16

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Atomerőművi kémia
A tárgy angol címe: 
Chemistry of Nuclear Power Plants
A tárgy rövid címe: 
AtomerőműviKémia
2
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Radioanalitika
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Szalóki Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Radioaktivitás, sugárzások detektálása, sugárvédelem alapfogalmai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Fizikus mesterképzés (MSc), Nukleáris Technika szakirány kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atomerőművek fő típusai, az alkalmazott vízüzemek, primerköri, szekunderköri vízüzem. A víz radiolízise. Az atomerőművek szer kezeti anyagainak korróziója, sugártűrése. A radioaktív izotópok forrásai az atomerőművekben: hasadóanyagok, transzmutációs terméke k, hasadási termékek,
aktiválási termékek. A fűtőelem meghibásodások típusai, meghatározásuk módja. Vízkezelés, víztisztító rendszerek, atomerőművi hulladékok kezelése, feldolgozása. Az atomerőművek radioanalitikai ellenőrző rendszere. Kontaminálás, dekontaminálás. Radioaktív izotópok kibocsátása az atomerőműből: levegőbe és felszíni vizekbe, kibocsátás ellenőrzése. Üzemi és hatósági környezetellenőrzés,

Követelmények vizsgaidőszakban: 
írásbeli vizsga: jeles 85% felett, jó 75% felett, közepes 60% felett, elégséges 50% felett
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
az előadások részletes vázlata ppt bemutatóként
Choppin, Liljenzen, Rydberg: Nuclear and Radiochemistry (válogatott fejezetek)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Szalóki Imre
Beosztás: 
egyetemi docens
A tanszékvezető neve: 
Dr. Sükösd Csaba
A tantárgy adatlapja PDF-ben: