BMETE80MF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 2
A tárgy angol címe: 
Chapters of High Temperature Experimental Plasma Physics 2
A tárgy rövid címe: 
FejKísPlazmFiz2
2
0
0
v
Kredit: 
3
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE80MF45
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
FejKísPlazmFiz1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Pokol Gergő
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.04.10.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.04.26.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából 1 témakörei
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc Nukleáris technika szakirány kötelezően választható tárgya a FUSENET által akreditált fúziós képzéshez
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

- Bevezetés
- Plazma diagnosztika: aktív spektroszkópia (Részecske injektálási technikák (szennyezők: termikus, supersonikus gáznyaláb, termikus atomnyaláb, blow-off, gyorsított atomnyalábok). Nyaláb emissziós spektroszkópia, töltéskicserélődés spektroszkópia, motional stark effektus. Lézerek. Thomson szórás (incoherent, ion kollektív). Plazma törésmutatója, interferometria, polarimetria. Lézer indukált fluoreszcencia.)
- Plazma turbulencia (Turbulens transzport. Turbulencia kísérleti jellemzése és az ehhez használt speciális módszerek.)
- Pelletek és forró plazma kölcsönhatása (Miért van szükség pelletekre (kriogén, szennyező)? Pellet készítési, gyorsítási és transzfer technikák. NGS modell. Pellet plazma kölcsönhatás leírása, fueling. Pellet ELM pacemaking.)
- Valós idejű diagnosztikák (Miért van szükség valós idejű diagnosztikákra? Valós idejűség definiálása. A valós idejű operációs rendszerek főbb jellemzői. EDICAM működési elképzelések, mint jó példa valós idejű diagnosztikára.)
- Bayes módszer alkalmazása plazmafizikai kísérletekben (A deduktív és a induktív következtetés. Paraméterbecslés. Modell választás. A
valószínűség meghatározása. Paraméter nélküli becslések. Kísérletek tervezése. A Bayes módszer alkalmazása a plazmafizikában. IDA - integrált adatfeldolgozás.)

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Házi feladat számonkérése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
a tárgy előadójával egyénileg egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Dr. Dunai Dániel, Dr. Kálvin Sándor, Dr. Kocsis Gábor, Dr. Szepesi Tamás, Dr. Zoletnik Sándor:
Fejezetek a magas hőmérsékletű kísérleti plazmafizikából (BME TTK egyetemi jegyzet, 2013)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
34
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Kocsis Gábor
Beosztás: 
főmunkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA WFK RMI
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: