BMETE80MV01

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Termohidraulika és reaktorbiztonság
A tárgy angol címe: 
Thermal-Hydraulics and Reactor Safety
3
1
0
v
Kredit: 
4
Kizáró tantárgyak: 
BMETE80AE03, BMETE80AF12
A tantárgy felelős tanszéke: 
Nukleáris Technikai Intézet
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Aszódi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2014.03.24.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2014.04.23.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizikai és matematikai alapismeretek
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Ez a tárgy a Villamosmérnök MSc szak Nukleáris Rendszertechnika mellékszakirány egyik tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy bevezetést adjon az atomerőművekhez kapcsolódó alapvető mérnöki ismeretekbe. A hőelvonás technológiai megvalósítása különböző reaktor típusoknál.
Hőfejlődés folyamata és térbeli eloszlása a reaktorban.
A hővezetés általános differenciálegyenlete és annak megoldása különböző kezdeti és peremfeltételek mellett. Az UO2 anyagjell emzői. Az üzemanyagpálca hőmérséklet-eloszlása.
A hidraulikai egyenletrendszer. Nyomásveszteségek. A hőátadás számítása. Termikus instabilitások. A hőátadás természetes áramlásokban. Forrásos hőátadás jellemzői. Forrásgörbe. Forráskrízisek. DNBR.
Kétfázisú áramlás formái vízszintes és függőleges csövekben. Áramlási térképek.
A hűtőközeg-csatorna stacionárius termohidraulikai viszonyai. Az üzemanyag, a burkolat és a hűtőközeg hőmérsékletének alakulása. A reaktorbiztonság és biztonságvédelem alapjai. Méretezési üzemavarok. Különböző méretű LOCA üzemzavarok lefolyása.
Az emberi tényező szerepe. Termohidraulikai kódok. Az üzemanyag tervezésénél alkalmazott biztonsági korlátok. Hőtechnikai korlátok. Tervezési alapon túli balesetek.
A TMI-2, a csernobili és a fukushimai atomerőmű balesetének előzményei, feltételei, okai, lefolyása, termohidraulikai folyamatai és következményei. A 2003. áprilisi paksi súlyos üzemzavar termohidraulikai folyamatai.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Az előadások és gyakorlatok során a jelenléti követelmények teljesítése. 1 zárthelyi solgozat sikeres teljesítése.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Írásbeli vizsga, melynek pontszáma 70%-ban, míg a félévközi zárthelyi 30%-ban számít bele az érdemjegy kialakításába.
Pótlási lehetőségek: 
A TVSZ előírásai szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
A tárgy oktatójával előzetesen egyeztetett időpontban.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Az előadó órai vázlatai és fóliái; N.E. Todreas, M.S. kazimi: Nuclear Systems I; Thermal hydraulic fundamentals, 1990.
L.S. Tong, J. Weisman: Thermal Analyses of Pressurized Water Reactors, ANS, 1996
Dr. Csom Gyula Atomerőművek üzemtana I-II. Műegyetemi Kiadó, Pauker Kiadó, 1997, 2004, 2013
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
56
Félévközi felkészülés órákra: 
12
Felkészülés zárthelyire: 
16
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
12
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
120
Ellenőrző adat: 
120
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Aszódi Attila
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Nukleáris Technikai Intézet
A tanszékvezető neve: 
Dr. Czifrus Szabolcs
A tantárgy adatlapja PDF-ben: