BMETE90MM90

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Beszámoló
A tárgy angol címe: 
Report
0
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Sztochasztika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barabás Béla
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2011.08.29.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2011.12.05.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Matematikus és Alkalmazott matematikus MSc szakok kritérium tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A mintatanterv szerinti 2. szemeszterben kell felvenni. A tárgy 0 kredit értékű, és teljesítését a szak felelőse aláírással igazolja. A „Beszámoló”
tárgyat akkor tekintjük teljesítettnek, ha
- A hallgató a felvételi során megkövetelt alapképzésbeli tárgyak elvégzésével az előírt legalább 65 kreditet teljesítette.
- A hallgatónak van elfogadott diplomatémája és témavezetője, amit a Tanrend mellékletében szereplő Adatlapon minden érintett személy aláírásával igazolt.

A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barabás Béla
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Sztochasztika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Tóth Bálint
A tantárgy adatlapja PDF-ben: