BMETE947201

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Bevezetés a tvisztor-elméletbe 1
A tárgy angol címe: 
Introduction to Twistor Theory 1
A tárgy rövid címe: 
BevTvisztor1
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Geometria Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Etesi Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.01.19.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.02.17.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Analízis, Geometria
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Doktoranduszoknak és felsőbb éves matematikus ill. mérnök-fizikus hallgatóknak
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Differenciálható sokaságok. Kovariáns deriválás, görbület.
Az SO(4) csoport reprezentáció-elmélete.
A görbületi tenzor dekompozíciója irreducibilis komponensekre. Majdnem komplex sokaságok, a Newlander-Nirenberg tétel.
Egy integrálhatósági tétel.
A tvisztor-tér definíciója és annak kanonikus komplex-sokaság-struktúrája.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
A. Besse: Einstein Manifolds (Springer, 1987)
T. Bröcker, T. tom Dieck: Representations of compact Lie groups, GTM 98, Springer
H.O.Wells: Differential analysis on complex manifolds, GTM??, Springer
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
30
Összesen: 
78
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. ETESI Gábor
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Geometria Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Molnár Emil
A tantárgy adatlapja PDF-ben: