2015. november 4. szerda 14 óra

Napirendi pontok: 
Javaslat Eötvös József-díj, Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett, Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt fokozatai kitüntetések adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Tiszteletbeli Doktor és Tiszteletbeli Mester címek adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat Címzetes Egyetemi Tanár és Címzetes Egyetemi Docens címek adományozására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat az Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezető-helyettesének kinevezésére.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat a Kar SZMSZ-ének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Javaslat egyes kari bizottságok összetételének módosítására.
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
Tájékoztató a matematika nulladik zárthelyi dolgozat tapasztalatairól és a Bevezető matematika tárgy félévi indulásáról. Tájékoztató az első éves Fizika BSc hallgatók matematika felmérőjéről.
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
Előadó: 
Dr. Orlovits Zsanett és Dr. Török János
Egyebek
Előadó: 
Dr. Pipek János