Kari Tanács 2017. február 15.

Napirendi pontok: 
1. Neumann János professzori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Egyetemi Ifjúságért kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. A TTK Hallgatói Önkormánzyat SZMSZ-e
Előterjesztő: 
Kovács Szilvia, HK elnök