Kari Tanács 2017.április 26.

Napirendi pontok: 
2. A Kar 2017. évi költségvetése
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
3. Rektori Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Dékáni Dicséret adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
5. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Lestyan Bence, KHK elnök
6. A Kar SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
7. Beszámoló az Algebra Tanszék előző három évi tevékenységéről
Előadó: 
Dr. Nagy Attila, tanszékvezető
8. A Fizikus Záróvizsga Bizottságok elnökei és tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, a Fizikus Szakbizottság elnöke
9. A Fizika BSc szak előtanulmányi rendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh Lászó, a Fizikus Szakbizottság elnöke
10. A Fizikus MSc szak tanrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, a Fizikus Szakbizottság elnöke
11. Tájékoztató a felvételi jelentkezésekről
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
12. Egyebek