Kari Tanács 2017.június 7.

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló az oktatási dékánhelyettes elmúlt három évi munkájáról
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
2. Oktatási dékánhelyettesi megbízatás
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
3. Fizikus Záróvizsga Bizottságok
Előterjesztő: 
Dr. Koppa Pál, Fizikus Szakbizottság
4. Egyetemi tanári és egyetemi docensi álláshelyek létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
Tájékoztató a hallgatói utánpótlás céljait szolgáló programok szervezéséről
Előadó: 
Lángné Dr. Lázi Márta, dékáni megbízott