Harmonikus metrikák és spinorok aszimptotikus viselkedése