Poliéder-sokaságok és nem-euklideszi krisztallográfia