Kari Tanács 2018. február 14.

Napirendi pontok: 
1. Neumann János professzori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
2. Az Egyetemi Ifjúságért kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
3. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Pipek János, dékán
4. Kari Tudományos Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
5. Tudományos főmunkatársi álláshely létesítése az Elméleti Fizika Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Zaránd Gergely, intézetigazgató
6. Egyetemi docensi álláshely létesítése a Differenciálegyenletek Tanszéken
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, intézetigazgató