Oktatási feladatok 2018-19-1

Oktatási és adminisztrációs feladatok a 2018/19/1 félév szorgalmi időszakának végén és a vizsgaidőszakban, valamint a következő félév (2018/19/2) elején
 

Félévközi jegyek

A félévközi jegyek Neptunba való bevitelének határideje a vizsgaidőszak első hetének vége, azaz  2018. december 23. (vasárnap). Minden egyes hallgatónál egyetlen érdemjegynek vagy a Nem teljesítette bejegyzésnek kell szerepelni. Ki nem töltött sor hiánynak minősül (eltekintve a KTH által "lezárt" hallgatók sorától). A bejegyzés dátumaként a bejegyzés megszerzésének napját kell megadni (szorgalmi időszakban megszerzett félévközi jegy dátuma lehet egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja, 2018. december 7.). Egy hallgatónál csak egyetlen bejegyzés szerepelhet. Tehát, ha bekerült egy jegy, ami később megváltozott (pl. javító ZH miatt), akkor azt törölni kell és csak az új végeredményt kell beírni.

Részletes tudnivalók

Aláírások

Az aláírások Neptunba való bevitelének határideje a vizsgaidőszak vége, azaz  2019. január 22. (kedd). Minden egyes hallgatónál az aláírás esetében Aláírva vagy a Megtagadva bejegyzést kell bevinni. Ki nem töltött sor hiánynak minősül (eltekintve a KTH által "lezárt" hallgatók sorától). A bejegyzés dátumaként a bejegyzés megszerzésének napját kell megadni (szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátuma lehet egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja, 2018. december 7.).

Részletes tudnivalók

Vizsgajegyek

A vizsgajegyek Neptunba való beviteli határideje az végleges eredmény megállapítását követő munkanap, de legkésőbb 2019. január 24. (csütörtök) éjfél. Minden egyes hallgató minden vizsgasorában érdemjegynek, vagy a N.J.M. (nem jelent meg) bejegyzésnek szerepelnie kell! Ki nem töltött sor hiánynak minősül. Tévedésből beírt vizsgajegy törlése az eredeti beírást követő naptól már csak a KTH-val egyeztetve lehetséges. (Módosítás [törlés, majd másik jegy beírása] esetén nincs szükség egyeztetésre.) Ugyanis egy adott tárgyból tett harmadik, negyedik, ... vizsga után a hallgatónak fizetési kötelezttséget írnak ki, amit a jegy (végleges) törlése esetén csak a KTH tud érvényteleníteni.

A vizsgaidőszak utolsó napja:  2019. január 22. (kedd)

Részletes tudnivalók

Eredmények közlése, őrzése

Az írásbeli vizsgák eredményhirdetésének meg kell történnie a vizsgát követő második munkanap végéig, legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napját követő nap éjfélig.

A félév végi eredményeket (eredményösszesítők, vizsgalapok, szigorlati jegyzőkönyvek) az Iratkezelési Szabályzat előírásai szerint (lsd. a BME OMIKK honlapján) a tanszék irattárában kell őrizni.

A vizsgadolgozatokat és ZH-kat a következő félév kezdetétől számított 1 hónapig kell megőrizni. Selejtezéskor ügyelni kell rá, hogy a hallgató ne legyen azonosítható.

Különeljárási díjak

A pót-pót zh-k különeljárási díját (4500 Ft-ot) a KTH utólag rója ki (rövid fizetési határidővel) azoknak a hallgatóknak, akik "díjköteles pótlás" típusú vizsgára jelentkeztek és megjelentek ott. Így a pót-pót zh-n csak azok vehetnek részt, akik díjköteles pótlásra jelentkeztek. Ha valaki nem jelentkezett, de mégis elmegy megírni a pót zh-t, akkor "határidőn túli jelentkeztetéssel" lehet rá föltenni. A távolmaradást / igazolt távolmaradást a vizsgáknál megszokott módon jelezni kell. A fizetési kötelezettség azok számára lesz kiróva, akik a bejegyzés alapján ténylegesen megjelentek. Aláírást, ill. érdemjegyet ezekhez a "vizsgaalkalmakhoz" nem szabad beírni. A listán szereplők névsorát a jelenléti beállításokkal december 21-ig kell véglegesíteni. Ha nem díjköteles pótlásról van szó, akkor "jelentkeztető" típusú vizsgát lehet kiírni a részt venni kívánók regisztrálására.

Ha a tárgykövetelmény a pót-pót zh-t nem teszi lehetővé (nem rendelkezik róla), akkor a kurzuson lévő hallgatók egyharmadának sikertelensége esetén a TVSZ 122. § (8) bekezdése szerint kell eljárni. A sikertelen hallgatók arányának megállapításakor azoknak a számát kell összevetni a kurzuslétszámmal, akik a második pótlás sikeres megírásával elvileg még megszerezhetik az aláírást, ill. a legalább elégséges félévközi jegyet (tehát pl. megfelelnek a jelenléti követelményeknek). A pót-pót zh-n csak azok vehetnek részt, akik az eredeti zh-t és/vagy annak pótlását megírták. A pót-pót zh-n (mint pótlási/javítási alkalmon) való részvétel díjköteles.

Késedelmes feladatbeadás különeljárási díjának kirovása továbbra is a KTH által kidolgozott módszerrel történik, általában az I/2 pontban leírtak szerint kell eljárni. A megfelelő virtuális feladateredmények bevitelének határideje a pótlási hét vége, 2018. december 14. A késve beadott feladatok után 2500 Ft díjat kell fizetni. Figyeljünk a "feladat" nevére:  Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma. A bejegyzések alkalmával a hallgató automatikus tájékoztatást is kap a rendszertől, így idejében jelezheti, ha kifogása van. Amennyiben a Tanszék ezzel egyetért,  a fenti határidőig  törölheti vagy módosíthatja a bejegyzést.

Kurzusok kiírása

Kurzusokat a következő félévre már korábban (jelenlegi félév szorgalmi időszakának közepéig) ki kellett írni. Az órarendi időpontok megadásáról a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig (2019. január 13-ig) kell gondoskodni. Az oktatókat a tárgyjelentkezés kezdetéig (2019. január 25-én 18 óráig) be kell jegyezni. Ha bizonyos gyakorlati kurzusok esetében még nem született döntés az oktató személyéről, akkor közvetlenül a döntést követően be kell írni. Módosítás indokolt esetben legfeljebb a regisztrációs időszak második napjáig (2019. január 31-ig) lehetséges.

A tárgyjelentkezés várhatóan 2019. január 25-én (péntek) 18 órától indul. A meghirdetett kurzusokhoz várólistát kell megadni, mérete a tervezett létszám 10 %-a. Különösen szabadon választható tárgyak esetében javasolt a minimális létszám beállítása is. A minimális létszám alatti kurzusokról lehet úgy dönteni a regisztrációs időszak első napján (2019. január 30-án, szerdán) 16 óráig, hogy nem indulnak, illetve ezt a döntést legkésőbb 2019. január 31-én, csütörtökön 14 óráig el lehet halasztani. Erről a már jelentkezett, ill. azt követően jelentkező hallgatókat tájékoztatni kell. (A regisztrációs időszak rövidsége miatt  érdemi halasztás most nem lehetséges.)

A kurzuskínálat szűkítését a tárgyjelentkezés kezdetét követően már kerülni kell. A regisztrációs időszak első napján (2019. január 30-án, hétfőn) 16 óra után végrehajtott ilyen típusú módosítás pedig büntetés (tanszéki kompenzációs díj) kirovását vonja maga után:

TILOS tehát:
a) a kurzust törölni,
b) a kurzus maximális létszámát csökkenteni,
c) a kurzus minimális létszámát növelni,
d) a kurzus órarendi időpontját megváltoztatni.


Neptun Internetes oktatói felületén (OWEB) az aktuális felülethez tartozó "Súgó" elérhető az "alsó sorban". Továbbá egy részletes útmutató is letölthető a "Súgótól" balra a "Segítség" címszón lévő linkről


Két hasznos honlapcím:

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat:

www.kth.bme.hu >> Szabályzatok >> A BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata (BME TVSZ, Utolsó módosítással érvényes 2018. augusztus 1-től)
 

Tanulmányi Ügyrend:

www.kth.bme.hu  >> Szabályzatok >> Tanulmányi ügyrend 3. füzet Oktatásszervezés ( 12/2013 (VI.24.) számú Rektori Utasítás)


 

Félévközi jegyek beírása - részletes tudnivalók

A félévközi jeggyel végződő tárgy esetében csak egy bejegyzést, a végső osztályzatot kell beírni (aláírás nincs).

A Bejegyzés dátumaként a megszerzés dátumát kell beállítani. A szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátumaként egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja 2018. december 7. is beállítható.

– Ha a hallgató a tantárgy egyetlen ellenőrzésén sem jelent meg a minősítés: Nem teljesítette.
– Ha a hallgató tantárgykövetelmény szerinti megengedett hiányzások mértékét túllépte, a minősítés: Nem teljesítette.
– Ha a hallgató a tantárgy legalább egy ellenőrzésén megjelent, és a tantárgykövetelmény szerinti megengedett hiányzások mértékét sem lépte túl, viszont a tantárgy követelményeit nem teljesítette, és késedelmes feladatbeadással, illetve a pótlási időszakban írt beszámolóval sincs már mód a tantárgy követelményeinek teljesítésre, akkor a bejegyzés elégtelen (1).
– Ha a hallgató a tantárgy követelményeit (beleértve a jelenléti követelményeket is) teljesítette, a bejegyzés elégséges (2), vagy közepes (3), vagy jó (4), vagy jeles (5).

vissza

Aláírások bevitele - részletes tudnivalók

Az aláírás a vizsgával záruló tantárgy félévközi követelményeinek teljesítését igazolja. A TVSZ 114.§ (1) alapján a vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése.

A Bejegyzés dátumaként a megszerzés dátumát kell beállítani. A szorgalmi időszakban megszerzett aláírás dátumaként egységesen a szorgalmi időszak utolsó napja 2018. december 7. is beállítható.

Ha egy hallgató valamelyik korábbi félévben már megszerezte a tárgy aláírását, akkor a tárgy felvételekor az aláírás bemásolódik az aktuális félévben a tárgyhoz tartozó indexsorba, így annak beírásával, általában már nem kell foglalkozni.
Az aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, tehát jelenleg a 2015/16/1 félévben és az azt követő félévekben szerzett aláírás fogadható el.
Különleges esetek is előfordulhatnak:

-- Ha a hallgató az aktuális félévben is teljesítette az aláírás feltételeit, akkor a másolataként szereplő korábbi dátumú aláírást törölni kell, és helyette új dátummal kell az "aláírva" eredményt bevinni.

-- Ha a hallgató az aktuális félévben nem teljesítette az aláírás feltételeit és a másolatként szereplő aláírás már nem érvényes (2014/15/2-ből vagy annál korábbi félévből származik), akkor azt törölni kell, és helyette új dátummal az "aláírás megtagadva" eredményt kell beírni.

-- Ha a hallgató egy másik képzésén korábban szerzett aláírást az adott tárgyból, akkor a bejegyzés automatikusan nem íródik be az indexsorába. Ilyenkor a hallgató kérheti az átvezetést a KTH-tól, de ezt a tanszék is megteheti, ha meggyőződött az aláírás érvényességéről. Ilyenkor ügyelni kell rá, hogy az aláírást az eredeti dátummal írjuk be.

vissza

 

Vizsgajegyek bevitele - részletes tudnivalók

Fontos tudnivaló: csak azokat a hallgatókat szabad vizsgáztatni, akik a Neptunban a vizsgalistán szerepelnek!

Ha valaki nem tud vizsgára jelentkezni, annak legtöbbször nem technikai, hanem más, súlyosabb oka van (pl. lejárt tartozása van, stb.). Az így adott vizsgajegyet egyébként sem tudnánk bevinni a rendszerbe. A vizsgajegy beírása előtt a hallgatónak aláírást kell kapnia!

Az N.J.M. (azaz Nem Jelent Meg) oszlopba mindenképpen kell jelölést tenni, ha a hallgató nem vett részt a vizsgán!  Ez teljesen független attól, hogy hoz-e orvosi igazolást, vagy vizsga előtt ugyan megjelenik, de bejelenti, hogy mégsem szeretne vizsgázni, stb.  Ilyen esetben elégtelen vizsgajegy automatikusan nem adható. Viszont ha a hallgató megjelenik a vizsga elején, és kéri, hogy írjuk be neki az elégtelent mert nem készült fel, teljesíthetjük a kérését.

A Beszámít a vizsgákba oszlop alapértelmezésben minden hallgatónál be van jelölve. Amennyiben a hiányzó hallgató a távolmaradását nyolc napon belül a tanszéken hitelt érdemlően igazolja, (az N.J.M. oszlop jelölését megtartva) a "Beszámít" oszlop jelölését el kell távolítani. Vita esetén a hallgató kérésére a hallgató kara szerint illetékes Tanulmányi Bizottságnak kell dönteni a távolmaradás igazolásáról.

Ha a távolmaradó hallgatónak nincs érvényes aláírása, akkor a vizsgajelentkezése sem érvényes, törölni kell a vizsgáról. (A törlés alternatívája lehet az igazolt távolmaradás beállítása is, de a helyes megoldás a törlés.) A törlés az adminisztrációs felületen (Neptun kliens) tanszéki adminisztrátori jogosultsággal történhet.

Igazolatlan távolmaradás esetén (a Neptunban beállított N.J.M. és "Beszámít" jelölések alapján) a hallgatónak 5500 Ft különeljárási díjat kell befizetni.

A megajánlott jegyek esetében arra kell ügyelni, hogy formálisan ne megajánlott jegynek könyveljük őket. A vizsgaidőszak elejére kiírt fiktív vizsgára kell az érintett hallgatóknak bejelentkezni, vagy a tanszéki adminisztrátor által "központilag" kell őket följelentkeztetni, és a megajánlott jegyeket erre a vizsgára kell bejegyezni.

Ugyanazon félévben ugyanabból a tárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva, viszont ugyanazon tárgyból tett hat sikertelen vizsga elbocsátást von maga után. Különeljárási díjat (4500 Ft-ot) kell fizetni továbbá az ugyanazon tárgyból tett harmadik és minden további vizsgáért is (az alkalmak számolása a féléveken átnyúlva történik, de új - esetleg azonos - képzésen újra indul.)

vissza