Kari Tanács 2019. január 30.

Napirendi pontok: 
1. Neumann János professzori cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Az Egyetemi Ifjúságért kitüntetés adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Kari Tudományos Ösztöndíj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
5. A Fizika BSc képzés mintatantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, Fizikus Szakbizottság, elnök
6. Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzési szakok indítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, NTI, igazgató
7. A Fizikus MSc képzés szakfelelősének megbízása
8. Egyebek