Záróvizsga tudnivalók

Tudnivalók a 2023/2024-es tanév tavaszi félévének záróvizsgáiról és a diplomamunkák, szakdolgozatok leadásáról

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS - minden képzésen:
A Neptunban az Ügyintézés/Záróvizsgák menüben (a Záróvizsga időszakoknál a + jelre kattintva jön elő a Jelentkezés opció) ÉS be kell jelentkezni a záróvizsgát szervező tanszéken/intézetben is. Csak az a hallgató tud feljelentkezni a záróvizsga időszakra, akinél a KTH bejelölte, hogy utolsó féléves a képzésén (sajnos a hallgatói neptunban ez nem látszik). A Neptunos jelentkezés április 8-án indul és május 26-án éjfélig tart.

Mire figyeljenek a záróvizsgázók:

1. Lehetőleg maradjon 7-10 nap az utolsó vizsga és a záróvizsga között. Ha valami nem várt esemény történik és kevesebb idő marad a záróvizsgáig, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a KTH-s ügyintézőjükkel. (A nevét megtalálják a Neptunban: Tanulmányok -> Képzés adatok )

2. Figyeljenek arra, hogy be legyen írva minden utolsó féléves megszerzett jegy a Neptunba, illetve minden olyan utolsó féléves kurzus mellett legyen valamilyen bejegyzés, amiből nem szereztek jegyet: "aláírva"/ "megtagadva" / "nem teljesítette"

3. A BME TTK Fizikus MSc szakjára és a Matematikus MSc ill. Alkalmazott matematikus MSc szakokra felvételizők számára a záróvizsgán egyúttal a felvételi beszélgetésre is sor kerül.


Fizika BSc, Fizikus MSc

Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc

Számítógépes és kognitív idegtudomány


Fizika BSc, Fizikus MSc

1) A záróvizsgákat szervező tanszékek

Fizika BSc
Mindenki a Szakdolgozattémáját kiíró anyatanszéken záróvizsgázik. Belső témavezető (FI, NTI) esetén a témavezető tanszékén, külső téma esetén a konzulens tanszékén.
Tanszéki tudnivalók: Atomfizika Tanszék, Elméleti Fizika Tanszék, Fizika Tanszék, NTI
Általános tudnivalók: https://physics.bme.hu/Fizika_BSc_zarovizsga

Fizikus MSc
Kutatófizikus specializáció: Elméleti Fizika Tanszék
Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció: Fizika Tanszék
Optika-fotonika specializáció: Atomfizika Tanszék
Nukleáris technika specializáció: NTI
Orvosi fizika specializáció: NTI

2) Jelentkezés a Neptunon és a tanszéken

A Neptunban való jelentkezés határidejével megegyező napon jelentkezni kell az anyatanszék záróvizsga-felelősénél is emailben az alábbi információk elküldésével:

1.    Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, szakja, specializációja.
2.    Témavezető neve, e-mail címe, intézete (munkahelye). Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, e-mail címe és intézete is.
3.    Szakdolgozat-, diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
4.    Ha a záróvizsga-szigorlathoz választható tételsor vagy modul(ok), akkor annak megnevezése.
5.    Esetlegesen konkrét szakmai indokkal alátámasztott igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).
6.    BSc-s hallgató esetén annak jelzése, hogy kíván-e felvételizni mesterképzésre általában, ill. hogy kíván-e felvételizni a BME Fizikus MSc szakra.

3) Dolgozatok leadásának határideje

A Fizika BSc szakdolgozatok és a Fizikus MSc diplomamunkák elektronikus változatának leadási határideje egységesen 2024. május 24. (péntek) 2024. május 31. (péntek).
A határidő meghosszabbítása miatt a BSc szakdolgozatok leadására vonatkozó korábbi egyhetes halasztási lehetőség kivezetésre került. 

A dolgozatokat legkésőbb a határidő napján éjfélig kell elektronikus formában elküldeni a anyatanszék által kijelölt záróvizsga felelősnek. A diplomamunkákhoz mellékelendő magyar és angol nyelvű kivonat beküldési határideje ugyanez a dátum.

A dolgozat egy nyomtatott példányát pedig 2024. június 5-ig kell eljuttatni az anyatanszékek által kijelölt helyre. Bármilyen probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a záróvizsgáztató tanszék kijelölt felelősével.

4) Dolgozatok formai követelményei

A dolgozat elektronikus változatát PDF formátumban kell eljuttatni az anyatanszék által megjelölt email címre. A PDF file mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot. A dolgozathoz esetleg csatolandó mellékletek lehetnek nagyobbak, de a dolgozatnak értékelhetőnek kell lennie azok nélkül is.
A dolgozatba beleszerkesztve, és a kinyomtatott példányba belekötve szerepeljen
•    a dolgozat nyelvén önállósági nyilatkozat és nyilatkozat arról, hogy a dolgozat digitális és kinyomtatott példánya mindenben megegyezik. A kinyomtatott példányban ezt a (két) nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írni!
•    az eredeti témakiírás.

A Fizikus MSc diplomamunkához (nem bekötve) csatolni kell a dolgozat kivonatát magyar és angol nyelven 1-1 példányban (nyelvenként tipikusan fél-1 A4-es oldal terjedelemben), azokat is aláírva. A kötés típusára (pl. műbőr vagy spirálozott) nincs megkötés.

A BSc szakdolgozatok elkészítésének szabályai

Nyilatkozatok (magyar)

Önállósági nyilatkozat (BSc)

Önállósági nyilatkozat (MSc)

 

Angol nyelvű nyilatkozatok

 

Declaration of originality

Identicality of digital and printed version


Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc

 

Szervező: minden matematikus képzésen Dr. Lukács Erzsébet (Algebra tanszék)

Emailben is jelentkezzenek nála a záróvizsgára!

A záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

Tudnivalók a szakdolgozatok leadásáról

Tudnivalók a diplomamunkák leadásáról

 

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok leadásának határideje: 2024. május 31 12:00 (péntek)
 

- elektronikusan Lukács Erzsébetnek kell elküldeni (kivonat+dolgozat)

- papíron 2 példány + 5 példány rövid kivonat: Matematika Intézet titkárság

 

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

 

Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc

Szervező: Dr. Babarczy Anna, a diplomamunkával és záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

A diplomamunkák leadásának határideje: 2024. május 21. 16:00
Egy példányt kinyomtatva a tanszéki irodában kérünk leadni, és elektronikusan (pdf) is el kell küldeni Müller Csabának

 

A záróvizsga dátuma: 2024. június 17.


 

Fizika BSc, Fizikus MSc tanszéki tudnivalók:

 

Atomfizika Tanszék

BSc záróvizsga

Szervező: Dr. Kiss Gábor szervezi a záróvizsgákat, jelentkezni nála lehet emailben.

- elektronikusan: Kiss Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell leadni

 

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

Szervező:  Dr. Erdei Gábor  További tudnivalók >

- elektronikusan:   Erdei Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron:  az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell leadni

 

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.


Elméleti Fizika Tanszék

Szervező: Dr. Kugler Sándor címzetes egyetemi tanárnál lehet jelentkezni emailben. 

 

BSc záróvizsga

- elektronikusan Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy példányt kérünk leadni a Fizikai Intézet könyvtárában

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

MSc záróvizsga

- elektronikusan Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy példányt + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot kérünk leadni a Fizikai Intézet könyvtárában

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

Fizika Tanszék

BSc záróvizsga

Szervező: Dr. Fehér Titusz, nála kell jelentkezni emailben.

További tudnivalók: https://physics.bme.hu/Fizika_BSc_zarovizsga

 

- elektronikusan  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában kell leadni

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

MSc záróvizsga

Szervező: Dr. Fehér Titusznál kell jelentkezni emailben

További tudnivalók: https://physics.bme.hu/msc-nano-zarovizsga

 

- elektronikusan  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában kell leadni

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

 

Nukleáris Technikai Intézet

További intézeti információk: Záróvizsga információk

 

Fizika BSc záróvizsga

- elektronikusan Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányt nyomtatva az NTI titkárságán

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

MSc Nukleáris Technika specializáció záróvizsga

- elektronikusan Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányban + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.

 

MSc Orvosi fizika specializáció záróvizsga

- elektronikusan (PDF) + a magyar és angol nyelvű kivonatot Légrády Dávidnak és Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányban  + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni

- tájékoztató a diplomamunka szerkesztéséről, alakjáról, beadásáról

A záróvizsgákra  2024. június 17. és július 4. között kerül sor.