Záróvizsga tudnivalók

Tudnivalók a 2023/2024-es tanév őszi félévének záróvizsgáiról és a diplomamunkák, szakdolgozatok leadásáról

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS - minden képzésen:
A Neptunban az Ügyintézés/Záróvizsgák menüben (a Záróvizsga időszakoknál a + jelre kattintva jön elő a Jelentkezés opció) ÉS be kell jelentkezni a záróvizsgát szervező tanszéken/intézetben is. Csak az a hallgató tud feljelentkezni a záróvizsga időszakra, akinél a KTH bejelölte, hogy utolsó féléves a képzésén (sajnos a hallgatói neptunban ez nem látszik). A Neptunos jelentkezés november 2-án indul és december 10-én éjfélig tart.

Mire figyeljenek a záróvizsgázók:

1. Lehetőleg maradjon 7-10 nap az utolsó vizsga és a záróvizsga között. Ha valami nem várt esemény történik és kevesebb idő marad a záróvizsgáig, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a KTH-s ügyintézőjükkel. (A nevét megtalálják a Neptunban: Tanulmányok -> Képzés adatok )

2. Figyeljenek arra, hogy be legyen írva minden utolsó féléves megszerzett jegy a Neptunba, illetve minden olyan utolsó féléves kurzus mellett legyen valamilyen bejegyzés, amiből nem szereztek jegyet: "aláírva"/ "megtagadva" / "nem teljesítette"

3. A BME TTK Fizikus MSc szakjára és a Matematikus MSc ill. Alkalmazott matematikus MSc szakokra felvételizők számára a záróvizsgán egyúttal a felvételi beszélgetésre is sor kerül.


Fizika BSc, Fizikus MSc

Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc

Számítógépes és kognitív idegtudomány


Fizika BSc, Fizikus MSc

1) A záróvizsgákat szervező tanszékek

Fizika BSc
Mindenki a Szakdolgozattémáját kiíró anyatanszéken záróvizsgázik. Belső témavezető (FI, NTI) esetén a témavezető tanszékén, külső téma esetén a konzulens tanszékén.
Tanszéki tudnivalók: Atomfizika Tanszék, Elméleti Fizika Tanszék, Fizika Tanszék, NTI
Általános tudnivalók: https://physics.bme.hu/Fizika_BSc_zarovizsga

Fizikus MSc
Kutatófizikus specializáció: Elméleti Fizika Tanszék
Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció: Fizika Tanszék
Optika-fotonika specializáció: Atomfizika Tanszék
Nukleáris technika specializáció: NTI
Orvosi fizika specializáció: NTI

2) Jelentkezés a Neptunon és a tanszéken

A Neptunban való jelentkezés határidejével megegyező napon jelentkezni kell az anyatanszék záróvizsga-felelősénél is emailben az alábbi információk elküldésével:

1.    Hallgató neve, e-mail címe, Neptun-kódja, szakja, specializációja.
2.    Témavezető neve, e-mail címe, intézete (munkahelye). Ha van belső konzulens, akkor az ő neve, e-mail címe és intézete is.
3.    Szakdolgozat-, diplomatéma azonosítója, ill. címe magyarul ÉS angolul. (Azonosító híján átmenetileg a kari oldalon kikereshető linkjét kérjük.)
4.    Ha a záróvizsga-szigorlathoz választható tételsor vagy modul(ok), akkor annak megnevezése.
5.    Esetlegesen konkrét szakmai indokkal alátámasztott igény, hogy inkább a kitűzött időszak elején vagy végén vizsgázna (általában az időszak végén szoktuk a vizsgákat tartani).
6.    BSc-s hallgató esetén annak jelzése, hogy kíván-e felvételizni mesterképzésre általában, ill. hogy kíván-e felvételizni a BME Fizikus MSc szakra.

3) Dolgozatok leadásának határideje

A Fizika BSc szakdolgozatok és a Fizikus MSc diplomamunkák elektronikus változatának leadási határideje egységesen 2023. december 8. (péntek).
A dolgozatokat legkésőbb a határidő napján éjfélig kell elektronikus formában elküldeni a anyatanszék által kijelölt záróvizsga felelősnek. A diplomamunkákhoz mellékelendő magyar és angol nyelvű kivonat beküldési határideje ugyanez a dátum.

A záróvizsgát szervező tanszék vezetője saját hatáskörben maximum egy hét haladékot adhat. Elvárt, hogy a hallgató alaposan indokolja a kérelmét és Fizika BSc esetében, egy vizsgatervet készít, melyben meggyőzően bizonyítja, hogy a késedelmes leadás nem hátráltatja a hátralévő vizsgáira, esetlegesen a Kísérleti Fizika szigorlatra, valamint a záróvizsgára való felkészülését. A vizsgatervet tartalmazó kérelmet 2023. december 8-án 12 óráig e-mailben kell elküldeni a záróvizsgát szervező tanszék záróvizsga felelősének vagy tanszékvezetőjének.

A dolgozat egy nyomtatott példányát pedig 2023. december 15-ig kell eljuttatni az anyatanszékek által kijelölt helyre. Bármilyen probléma esetén vegyék fel a kapcsolatot a záróvizsgáztató tanszék kijelölt felelősével.

4) Dolgozatok formai követelményei

A dolgozat elektronikus változatát PDF formátumban kell eljuttatni az anyatanszék által megjelölt email címre. A PDF file mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot. A dolgozathoz esetleg csatolandó mellékletek lehetnek nagyobbak, de a dolgozatnak értékelhetőnek kell lennie azok nélkül is.
A dolgozatba beleszerkesztve, és a kinyomtatott példányba belekötve szerepeljen
•    a dolgozat nyelvén önállósági nyilatkozat és nyilatkozat arról, hogy a dolgozat digitális és kinyomtatott példánya mindenben megegyezik. A kinyomtatott példányban ezt a (két) nyilatkozatot saját kezűleg alá kell írni!
•    az eredeti témakiírás.

A Fizikus MSc diplomamunkához (nem bekötve) csatolni kell a dolgozat kivonatát magyar és angol nyelven 1-1 példányban (nyelvenként tipikusan fél-1 A4-es oldal terjedelemben), azokat is aláírva. A kötés típusára (pl. műbőr vagy spirálozott) nincs megkötés.

A BSc szakdolgozatok elkészítésének szabályai

Önállósági nyilatkozat (BSc)

Önállósági nyilatkozat (MSc)


Matematika BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus MSc

 

Szervező: minden matematikus képzésen Dr. Lukács Erzsébet (Algebra tanszék)

Emailben is jelentkezzenek nála a záróvizsgára!

A záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

Tudnivalók a szakdolgozatok leadásáról

Tudnivalók a diplomamunkák leadásáról

 

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok leadásának határideje: 2023. december 15. 12:00 (péntek)
 

- elektronikusan Lukács Erzsébetnek kell elküldeni (kivonat+dolgozat)

- papíron 2 példány + 5 példány rövid kivonat: Matematika Intézet titkárság

 

A záróvizsgákra  2024. január 8. és 15. (BSc hallgatók, akik MSc-re felvételiznek), illetve 2024. január 16. és 31. között kerül sor.

 

Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc

Szervező: Dr. Babarczy Anna, a diplomamunkával és záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

A diplomamunkák leadásának határideje: 2023. december 4. 12:00
Egy példányt kinyomtatva a tanszéki irodában kérünk leadni, és elektronikusan (pdf) is el kell küldeni Müller Csabának

 

A záróvizsga időpontja: 2024. január 17.


 

Fizika BSc, Fizikus MSc tanszéki tudnivalók:

 

Atomfizika Tanszék

BSc záróvizsga

Szervező: Dr. Kiss Gábor szervezi a záróvizsgákat, jelentkezni nála lehet emailben.

- elektronikusan: Kiss Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell leadni

 

A záróvizsgákra 2024. január 8. és 15. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

Szervező:  Dr. Erdei Gábor  További tudnivalók >

- elektronikusan:   Erdei Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron:  az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell leadni

 

A záróvizsgákra 2024. január 16. és 31. között kerül sor.


Elméleti Fizika Tanszék

Szervező: Dr. Kugler Sándor címzetes egyetemi tanárnál lehet jelentkezni emailben. 

 

BSc záróvizsga

- elektronikusan Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy példányt kérünk leadni a Fizikai Intézet könyvtárában

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra 2024. január 8. és 15. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

- elektronikusan Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy példányt + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot kérünk leadni a Fizikai Intézet könyvtárában

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra 2024. január 16. és 31. között kerül sor.


Fizika Tanszék

BSc záróvizsga

Szervező: Dr. Fehér Titusz, nála kell jelentkezni emailben.

További tudnivalók: https://physics.bme.hu/Fizika_BSc_zarovizsga

 

- elektronikusan  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában kell leadni

A záróvizsgákra 2024. január 8. és 15. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

Szervező: Dr. Fehér Titusznál kell jelentkezni emailben

További tudnivalók: https://physics.bme.hu/msc-nano-zarovizsga

 

- elektronikusan  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: egy bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában kell leadni

A záróvizsgákra 2024. január 16. és 31. között kerül sor.


 

Nukleáris Technikai Intézet

További intézeti információk: Záróvizsga információk

 

Fizika BSc záróvizsga

- elektronikusan Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányt nyomtatva az NTI titkárságán

A záróvizsgákra 2024. január 8. és 15. között kerül sor.

 

MSc Nukleáris Technika specializáció záróvizsga

- elektronikusan Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányban + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni

A záróvizsgákra 2024. január 16. és 31. között kerül sor.

 

MSc Orvosi fizika specializáció záróvizsga

- elektronikusan (PDF) + a magyar és angol nyelvű kivonatot Légrády Dávidnak és Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: egy példányban  + 1-1 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni

- tájékoztató a diplomamunka szerkesztéséről, alakjáról, beadásáról

A záróvizsgákra 2024. január 16. és 31. között kerül sor.