Kari Tanács 2019. június 19.

Napirendi pontok: 
1. A Kar gazdasági dékánhelyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Gerner Alexandra, elnök, Hallgatói Képviselet
3. A kari TDK Bizottság elnökének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. A Matematika BSc szak előtanulmányi rendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, igazgató, Matematika Intézet
5. A matematikus képzések tanrendjének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. G. Horváth Ákos, igazgató, Matematika Intézet
6. A Fizikus MSc szak tantervének módosítása (kiegészítés)
Előterjesztő: 
Dr. Takács Gábor, igazgatóhelyettes, Fizikai Intézet
7. A Kari Tanács 2019/20 tanévi üléseinek időpontja
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
8. Egyebek