Kari Tanács 2019. október 16.

Napirendi pontok: 
1. A Kari Tanács új tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. A Kari SZMSZ 1. sz. függelékének módosítása, kari bizottságok összetétele
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Apáczai Csere János-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. Szent-Györgyi Albert-díj adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. Professor Emeritus cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
6. Címzetes egyetemi tanári és Címzetes egyetemi docensi címek adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
7. Pedagógus Szolgálati Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
8. Igazgatóhelyettesi beszámoló. Matematika Intézet
Előadó: 
Dr. Nagy Katalin, igazgató-helyettes, MI
9. A Reaktortechnika szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
10. Tájékoztató a Kar PR tevékenységéről
Előadó: 
Lángné Dr. Lázi Márta, dékáni megbízott
11. Tájékozató a felvételiről
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
12. Tájékoztató a nulladik zárthelyiről
Előadó: 
Dr. Nagy Katalin, igazgató-helyettes, MI
13. Tájékoztató a Fizika BSc-re felvett hallgatók fizika és matematika felmérőjéről
Előadó: 
Dr. Takács Gábor, igazgató-helyettes, FI
14. Tájékoztató a felvett hallgatók regisztrációs heti programjáról
Előadó: 
Gerner Alexandra, elnök, HK
15. Egyebek