Kari Tanács 2020. január 8.

Napirendi pontok: 
1. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
2. Nukleáris Technológia Menedzsment Szakmérnök/Szakember szakirányú továbbképzési szak létesítése
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
3. Kari Tudományos Ösztöndíj odaítélése. ELMARAD (a pályázati határidő január 20-ig meg lett hosszabítva)
Előterjesztő: 
Dr. Károlyi György, dékánhelyettes
4. A Számítógépes és kognitív idegtudomány MSc képzés mintatantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Babarczy Anna, tanszékvezető, KTT
5. Kötelezően választható tantárgy felvétele a Fizika BSc szak mintatantervébe
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, elnök, Fizikus Szakbizottság