A négydimenziós Yang--Mills-elmélet partició-függvényének kiszámolása a lapos konnexió egy környezetében II