Doktori disszertáció benyújtása - 3 éves képzés


 

A doktori értekezés benyújtása (a 2016. szeptembere előtt beiratkozott hallgatók, azaz a régi 3 éves képzésben részt vett hallgatók számára):

 • 4 példány PhD értekezés: 1 bekötött, kétoldalasra nyomtatott példány és 3 spirálozott, kétoldalasra nyomtatott munkapéldány
 • 4 példány a nyilatkozatokból:
  - vagy a doktori értekezésbe bekötve egy oldalra, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat 
  - vagy külön egy A4-es lapon, egymás alá helyezve a 3 aláírt nyilatkozat. Letölthető innen.

1. nyilatkozat

„Alulírott  < név >  kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem és abban csak a megadott forrásokat használtam fel.

Minden olyan részt, amelyet szó szerint vagy azonos tartalommal, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem.”

Budapest, …

                                                                                         aláírás

2. nyilatkozat

„Alulírott < név > hozzájárulok a doktori értekezésem interneten történő nyilvánosságra hozatalához az alábbi formában*:

 • korlátozás nélkül
 • korlátozással (szabadalmi, oltalmi eljárással érintett  vagy nemzetbiztonsági okból minősített adatot tartalmazó értekezés esetén)

 

Budapest, …

                                                                                        aláírás

* a megfelelő választ kérjük aláhúzni

3. nyilatkozat

"Alulírott <név> nyilatkozom, hogy az értekezés és a tézisfüzetek leadott nyomtatott és elektronikus példányai mindenben azonosak."

Budapest, …

                                                                                        aláírás

A PhD dolgozat beadásakor szükséges nyomtatott mellékletek:

 • 4 pld. angol nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. magyar nyelvű tézisfüzet
 • 4 pld. angol nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben (Summary)
 • 4 pld. magyar nyelvű összefoglaló, 1 oldal terjedelemben
 • 4 pld. angol nyelvű kivonat, 8-10 soros (Abstract)
 • 4 pld. házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (1-1 db eredeti, 3-3 db másolat)
 • 2 pld. társszerzői lemondó nyilatkozat (a témavezető és a külföldi társszerzők kivételével) - FizikaMatematikaPszichológia
 • (CSAK FIZIKA !) 2 pld. a dolgozathoz kapcsolódó összes publikációból (a bírálóknak kerül kiküldésre)

Elektronikus formában (PDF) is beadandó (emailben vagy pendrive-on):
(Kérjük, hogy a fájlokat a zárójelben lévő minták szerint nevezzék el!)

 •  PhD értekezés (vezeteknev_disszertacio.pdf vagy vezeteknev_dissertation.pdf)
 • angol nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_thesis.pdf)
 • magyar nyelvű tézisfüzet (vezeteknev_tezisfuzet.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű angol nyelvű összefoglaló (vezeteknev_summary.pdf)
 • 1 oldal terjedelmű magyar nyelvű összefoglaló (vezeteknev_osszefoglalo.pdf)
 • 8-10 soros angol nyelvű kivonat (vezeteknev_abstract.pdf)
 • házi védés jegyzőkönyve a jelenléti ívvel és a bírálatokkal együtt (vezeteknev_hazi_vedes_jkv.pdf) - kérjük, hogy egy fájlban legyen a jegyzőkönyv, a bírálat  és a jelenléti ív
 • a 3 nyilatkozat egymás alá helyezve (ha nincs bekötve a dolgozatba) (vezeteknev_nyilatkozatok.pdf)
 • társszerzői lemondó nyilatkozatok (vezeteknev_tasszerzoi_lemondo_nyilatkozatok.pdf)
 • disszertációhoz kapcsolódó cikkek (vezeteknev_cikkek.pdf)