Kari Tanács 2020. május 13. (ápr. 29-ről áthelyezve)

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a Kar 2019. évi gazdálkodásáról
Előterjesztő: 
Dr. Varga Imre, dékánhelyettes
2. Tanszékvezetői beszámolók
Előterjesztő: 
Tanszékvezetők, Algebra Tanszék, Sztochasztika Tanszék
3. Záróvizsga Bizottságok elnökeinek és tagjainak kijelölése
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. A Reaktortechnika szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
Egyebek