Kari Tanács 2021. május 12.

Az ülés a járványhelyzetre tekintettel Microsoft Teams video konferencia keretében zajlik.

Az ülés videofelvétele

Napirendi pontok: 
1. Dékáni pályázat véleményezése
Előterjesztő: 
Dr. Józsa János, rektor
2. Az Algebra Tanszék tanszékvezetőjének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
3. Az Atomfizika Tanszék tanszékvezető-helyettesének megbízása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
4. A kari TDK Bizottság tagjai
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, dékán
5. A Kar Kiváló Oktatója cím adományozása
Előterjesztő: 
Nagy Ynna, elnök, HK
7. Egyebek