Kari Tanács 2022. november 16. 10:00 (!)

Az ülésre jelenléti formában a Rektori Tanácsteremben kerül sor (10:00 kezdettel).

Az ülés hangfelvétele

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. A Miniszter Elismerő Oklevelének adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
3. Címzetes Egyetemi Tanári cím adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Horváth Miklós, igazgató, MI
4. A Kar által gondozott képzések önköltségi díjai
Előterjesztő: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
5. Tájékoztató a felvételik eredményéről
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
6. Tájékoztató a matematika nulladik zh-ról
Előadó: 
Nagy Katalin, igazgatóhelyettes, MI
7. Egyebek