Kari Tanács 2023. február 15.

Az ülésre jelenléti formában az R108 tanteremben került sor (hangfelvétel nem készült).

 

Napirendi pontok: 
1. Tájékoztató az előző Kari Tanács óta történt eseményekről
Előadó: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
2. Kari Gazdasági Bizottság összetételének módosítása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
3. Igazgatói beszámoló, Nukleáris Technikai Intézet
Előterjesztő: 
Dr. Czifrus Szabolcs, igazgató, NTI
4. Tanszékvezetői beszámoló, Atomfizika Tanszék
Előterjesztő: 
Dr. Kiss Gábor, tanszékvezető, Atomfizika Tanszék
5. József Nádor Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
6. Sztoczek József Emlékérem adományozása
Előterjesztő: 
Dr. Aszódi Attila, dékán
7. Fizikus BSc és MSc tantervek Nukleáris technika tárgycsoportjának bővítése
Előterjesztő: 
Dr. Szunyogh László, elnök, Fizikus Szakbizottság
8. Tájékoztató a keresztféléves felvételi eljárás eredményéről
Előadó: 
Dr. Prok István, dékánhelyettes
9. Tájékoztató az Educatio kiállításról
Előadó: 
Nagy Ynna, elnök, HK
10. Egyebek