Szemináriumok

Időpont Előadócsökkenő sorrend Cím esemeny_tipus
2018.02.06. 10:30 Molnár Emil Poliéder-sokaságok és nem-euklideszi krisztallográfia
2018.11.06. 10:30 Molnár Emil Abszolút kör- (gömb-) geometria, tükrözésekkel (a 9 síkbeli Cayley-Klein geometriáról és a projektív metrikákról)
2017.04.11. 10:30 Molnár Emil-Szirmai Jenő Hiperbolikus pókháló-sokaságok
2016.11.30. 16:00 Molnár Lajos (SZTE, BME Matematika Intézet) Operátoralgebrák pozitív kúpjának transzformációi
2016.02.25. 14:15 Molnár-Szipai Richárd Optimalizálás szeminárium
2017.04.27. 14:15 Morapitiye Sunil (BME) Operációkutatási modellek buszvezető hozzárendelési feladatra és alkalmazása
2021.03.22. 13:15 Moritz Cygorek (Heriot-Watt) Numerically-exact simulations of arbitrary open quantum systems using automated compression of environments Szeminárium
2016.11.02. 16:00 Mosonyi Milán Kvantum játékok és a Connes beágyazási sejtés
2024.03.26. 17:15 Murad Banaji (MI of Univ. Oxford) The inheritance of local bifurcations in mass action networks Szeminárium
2022.03.01. 16:00 Murad Banaji (Middlesex University London) Which enlargements of a reaction network preserve its capacity for nontrivial behaviors? Szeminárium

Oldalak