Záróvizsga tudnivalók

Tudnivalók a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének záróvizsgáiról és a diplomamunkák, szakdolgozatok leadásáról (a záróvizsgát szervező tanszék/intézet szerint csoportosítva)

A záróvizsgák nagy valószínűséggel online formában kerülnek megrendezésre!

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS - minden képzésen

A Neptunban az Ügyintézés/Záróvizsgák menüben (a Záróvizsga időszakoknál a + jelre kattintva jön elő a Jelentkezés opció)

ÉS be kell jelentkezni a záróvizsgát szervező tanszéken/intézetben is.

Mire figyeljenek a záróvizsgázók:

1. Lehetőleg maradjon 7-10 nap az utolsó vizsga és a záróvizsga között. Ha valami nem várt esemény történik és kevesebb idő marad a záróvizsgáig, mindenképpen vegyék fel a kapcsolatot a KTH-s ügyintézőjükkel. (A nevét megtalálják a Neptunban: Tanulmányok -> Képzés adatok )
 

2. Figyeljenek arra, hogy be legyen írva minden utolsó féléves megszerzett jegy a Neptunba, illetve minden olyan utolsó féléves kurzus mellett legyen valamilyen bejegyzés, amiből nem szereztek jegyet: "aláírva"/ "megtagadva" / "nem teljesítette"
 

3. A BME TTK Fizikus MSc szakjára és a Matematikus MSc ill. Alkalmazott matematikus MSc szakokra felvételizők számára a záróvizsgán egyúttal a felvételi beszélgetésre is sor kerül.


Képzések

 

Fizika BSc

Mindenki a Szakdolgozattémáját kiíró anyatanszéken záróvizsgázik. Belső témavezető esetén a témavezető tanszékén, külső téma esetén a konzulens tanszékén.

 

A szakdolgozat elkészítésének szabályai

Önállósági nyilatkozat

 

Fizikus MSc

          Tájékoztató a diplomamunka szerkesztéséről, alakjáról, beadásáról, Önállósági nyilatkozat

Matematikus BSc, Alkalmazott matematikus MSc, Matematikus Msc, Matematikus » Matematika Intézet

 

Számítógépes és kognitív idegtudomány mesterszak, Kognitív tanulmányok mesterszak » Kognitív tudományi Tanszék


Tanszékek

 

Atomfizika Tanszék

►BSc záróvizsga

szervező: Dr. Kiss Gábor szervezi a záróvizsgákat, jelentkezni nála lehet személyesen vagy emailben

A záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalókat emailben kapják meg a hallgatók.

 

Leadási határidők:

- elektronikusan: 2020. május 29. (péntek), Kiss Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell majd leadni 2 bekötött példányt, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 29.  és július 3. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

szervező:  Dr. Erdei Gábor  További tudnivalók >

 

Leadási határidők:

- elektronikusan:  2020. május 29. (péntek), Erdei Gábornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron:  az Atomfizika Tanszék titkárságán Tóth Violettánál kell majd leadni 2 bekötött példányt, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 29. és július 3. között kerül sor. 


Elméleti Fizika Tanszék

 

szervező: Dr. Kugler Sándor címzetes egyetemi tanárnál lehet jelentkezni emailben vagy személyesen.  A jelentkezés tartalmazza a témavezető nevét, a beadandó munka címét, a modul ill. téma választást.

 

BSc záróvizsga

Leadási határidők:

- elektronikusan: 2020. május 29. (péntek) 12:00,  Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: 2 példányt kérünk majd leadni a Fizikai Intézet könyvtárába, határidőt egyelőre nem tudunk mondani

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 22. és július 3. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

Leadási határidő:

- elektronikusan: 2020. május 29. (péntek) 12:00,  Kugler Sándornak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: 2 példányt + 5-5 példány magyar és angol nyelvű kivonatot kérünk leadni a Fizikai Intézet könyvtárába, határidőt egyelőre nem tudunk mondani

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A kitűzött záróvizsga előtt legkésőbb egy héttel a jegyajánlást is tartalmazó témavezetői véleményt is le kell adni.

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 22. és július 3. között kerül sor.


Fizika Tanszék

BSc záróvizsga

Szervező: Dr. Fehér Titusz, nála kell jelentkezni emailben,  a https://fizipedia.bme.hu/index.php/Fizika_BSc_zarovizsga oldalon felsorolt adatok elküldésével.

 

Leadási határidők:

- elektronikusan:  2020. május 29. (péntek) 12:00,  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: 2 bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában, határidőt egyelőre nem tudunk mondani

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A záróvizsgákra 2020. júnus 22. és július 3. között kerül sor.

 

MSc záróvizsga

szervező: Dr. Fehér Titusznál kell jelentkezni emailben 

 

 

oldalakon  felsorolt adatok elküldésével.

 

Leadási határidők:

- elektronikusan: 2020. május 29. (péntek) 12:00 ,  Fehér Titusznak kell elküldeni a pdf fájlt

- papíron: 2 bekötött példányt Berhidi Júliának, a Fizikai Intézet könyvtárában, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

Az egyik példányt a záróvizsga után visszakapják a hallgatók.

 

A záróvizsgákra 2020. június 22. ésjúlius 3. között kerül sor.


 

Matematika Intézet

 

Szervező: minden matematikus képzésen Dr. Lukács Erzsébet (Algebra tanszék)

Emailben is jelentkezzenek nála a záróvizsgára!

A záróvizsgákkal kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

Szakdolgozatok, diplomadolgozatok leadásának határideje: 2020. június 12. 12:00 (péntek)
 

- elektronikusan Lukács Erzsébetnek kell elküldeni (kivonat+dolgozat)

- papíron 2 példány + 5 példány rövid kivonat: Sztochasztika tanszék titkársága, Sebestyén Tímea, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

 

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 22. - július 3. között kerül sor.


 

Nukleáris Technikai Intézet

 

További intézeti információk: Záróvizsga információk

 

Fizika BSc záróvizsga

Leadási határidők:

- elektronikusan:  2020. június 15. (hétfő) 12:00, (PDF) Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: 2 példányt nyomtatva az NTI titkárságán, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

 

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 29. és július 3. között kerül sor.

 

►MSc Nukleáris Technika specializáció záróvizsga

Leadási határidők:

- elektronikusan:  2020. június 15. (hétfő) 12:00, (PDF) Szabó Verának kérjük elküldeni

- papíron: kötve/fűzve 2 példányban + 5-5 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

 

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 29. és július 3. között kerül sor.

 

MSc Orvosi fizika specializáció záróvizsga

Leadási határidők:

- elektronikusan: 2019. június 15. (hétfő), 12:00,  (PDF) + a magyar és angol nyelvű kivonatot Légrády Dávidnak kérjük elküldeni

- papíron: kötve/fűzve 2 példányban  + 5-5 példány magyar és angol nyelvű kivonatot az NTI titkárságán kérjük leadni, határidőt egyelőre nem tudunk mondani.

- tájékoztató a diplomamunka szerkesztéséről, alakjáról, beadásáról

A záróvizsgákra várhatóan 2020. június 29. és július 3. között kerül sor.


Kognitív Tudományi Tanszék

Szervező: Dr. Babarczy Anna, a diplomamunkával és záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók itt találhatók.

A diplomamunkák leadásának határideje: 2020. május 18. (hétfő) 16:00
Egy példányt kinyomtatva a tanszéki irodában kérünk leadni ha már lehetséges, és elektronikusan (pdf) is el kell küldeni Müller Csabának

 

A záróvizsga dátuma: 2020. június 19. (péntek)