BMETE11MX22

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika laboratórium építőmérnököknek
A tárgy angol címe: 
Physics laboratory excercises for civil engineers
A tárgy rövid címe: 
FizLabÉp
0
0
1
f
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Fülöp Ferenc
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2009.12.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2010.01.25.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Alapvető ismeretek fizikából mechanika, hőtan és optika területén
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Természettudományos ill. méréstechnikai ismeretek bővítése, komplex problémamegoldó és kísérletező készség fejlesztése.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Mechanikai rezgések és hullámok vizsgálata. Kényszerrezgés, csillapított rezgés, álló ill. haladó hullámok vizsgálata oszcill oszkóp ill. ultrahangos mozgásérzékelő segítségével.
Hőtani mérések. Fajhő és reakcióhő mérése, építési anyagok hővezetésének vizsgálata, páradiffúzió mérése, hőtérkép felvétele infr akamerával. Optikai mérések. Mikrométeres hőtágulás mérése Michelson interferométerrel. Diffrakció vizsgálata. Mérések polarizá lt fénnyel, folyadékkristály kijelzők vizsgálata, feszültségoptika. Fényforrások spektruma.

A félév elején egy 2 órás bevezető ismertetőt tartunk (általános méréstechnikai bevezető, gyakran használt műszerek, méréskié rtékelés és hibaszámítás). Ezután a laboratóriumi gyakorlatok a félév során elosztva 3 alkalommal, alkalmanként 4 óra időtartamban kerülnek megtartásra a
tantárgyprogramban ismertetett tematika szerint.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
gyakorlatok elején felkészültséget ellenőrző írásos számonkérés, az elvégzett munkáról mérési jegyzőkönyv készítése
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
Szorgalmi időszak utolsó hetén, és pótlási héten
Konzultációs lehetőségek: 
Folyamatosan, az oktatóval előre egyeztetett időpontban
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Interneten közzétett mérési leírások
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
6
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
30
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Fülöp Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Halbritter András
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
BME Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: