Főbb kutatási területek

Fizikai Intézet

 • Nanofizika
 • Alkalmazott optika
 • Kvantum térelméletek és kvantumelmélet
 • Számítógépes mágnesség
 • Felületfizika

Matematika Intézet

 • Algebra és logika
 • Analízis
 • Adattudomány
 • Geometria
 • Optimalizálás
 • Kvantum-információelmélet
 • Valószínűségszámítás, Sztochasztika

Nukleáris Technikai Intézet

 • Reaktorfizika, Magfizika
 • Termohidraulika
 • Radiokémia
 • Gépészeti berendezések
 • Orvosi fizika kutatások
 • Fúzió
 • Sugárvédelem

Kognitív Tudományi Tanszék

 • Idegrendszeri képalkotás
 • Kísérleti pragmatika
 • Klinikai idegtudomány
 • Pszicholingvisztika
 • Tanulás és emlékezet
 • Vizuális idegtudomány