Doktori oklevél honosítása

Kérjük, hogy mielőtt befizetné az PhD honosítás eljárási díját és beadná a dokumentumokat, előtte minden esetben vegye fel a kapcsolatot a lent megadott ügyintézővel és neki küldje el a disszertációját, PhD oklevelét és a publikációit!

Beadandó dokumentumok (papíron és elektronikusan) - letölthető PDF formátumban:

 • Kérvény az illetékes HBDT elnökének címezve, annak pontos meghatározásával, hogy milyen tudományágban szerzett tudományos fokozat honosítását kéri
  • Fizikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Takács Gábor
  • Matematika- és Számítástudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Simon Károly
  • Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Lukács Ágnes
    
 • A tudományos fokozatról szóló oklevél hiteles másolata (közjegyzőnél készült) - 1 példány
 • Az oklevél fordítása (kérés esetén a tudományos fokozatról szóló oklevél hiteles magyar fordítása (az Országos fordítóirodától vagy fordításra jogosult közjegyzőtől)) - 1 eredeti példány
 • Egyetemi oklevél másolata - 1 példány fénymásolat
 • Angol nyelvvizsga oklevél (min. középfokú komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal való igazolás) - 1 példány fénymásolat
 • Az értekezés egy példánya (bekötés tetszőleges, lehet spirálozott is)
 • Szakmai önéletrajz - 1 nyomtatott példány
 • Publikációs lista - 1 nyomtatott példány
 • A védés körülményeinek rövid ismertetése (milyen tárgyakból tett szigorlatot, volt-e nyilvános vita az értekezésről, a fokozatot javasló bizottság elnökének megnevezése), továbbá a doktori iskola és a témavezető megnevezése (amennyiben fokozatát szervezett képzésben szerezte) - 1 aláírt példány
 • Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az adott fokozatot más magyarországi egyetemen honosításra nem nyújtotta be, illetőleg a fokozatot más magyar egyetem nem honosította - 1 aláírt példány
 • Személyi igazolvány/útlevél és lakcímkártya - 1 példány fénymásolat az okmányok mindkét oldaláról
  (Külföldi egyetemen szerzett tudományos fokozat honosítását az kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.)
 • Az eljárási díj összege: 45 000 HUF *
 • Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: honosítás, HS00103119/980000, a pályázó neve

*A honosítás díja a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározott eljárási díj. „12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5/A.§ (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A dokumentumok leadásánál kérjük mutassák be az eredeti dokumentumokat!

Nyomtatott beadandók leadásának címe: BME TTK Dékáni Hivatal, (1111 Bp., Műegyetem rkp. 3., K ép. I. em. 90.)

Kérjük, hogy az elektronikusan beadandó fájlokat tegyék be egy tömörített mappába és a mappára mutató linket küldjék el!

Az elektronikusan beadandó fájlok neve:

 • vezeteknev_keresztnev_kerveny
 • vezeteknev_keresztnev_PhD_oklevel
 • vezeteknev_keresztnev_MSc_oklevel
 • vezeteknev_keresztnev_angol_nyelvvizsga_oklevel
 • vezeteknev_keresztnev_PhD_disszertacio
 • vezeteknev_keresztnev_szakmai_oneletrajz
 • vezeteknev_keresztnev_publikácios_lista
 • vezeteknev_keresztnev_vedes_ismertetese – (védés körülményeinek rövid ismertetése)
 • vezeteknev_keresztnev_nyilatkozatok
 • vezeteknev_keresztnev_szemelyi_igazolvany
 • vezeteknev_keresztnev_lakcimkartya
 • vezeteknev_keresztnev_eljarasi_dij – (banki utalásról a tranzakció igazolása)

Kérjük, hogy lehetőleg csökkentse a beadandó képfájlok méretét.

Kérjük, hogy mielőtt befizetné az PhD honosítás eljárási díját és beadná a dokumentumokat, előtte minden esetben vegye fel a kapcsolatot az alább megadott ügyintézővel.

További információ:
TTK Dékáni Hivatal
Gyulai Tünde (fizika, matematika)
tel.: (06 1) 463 1418
email: doktori@ttdh.bme.hu

Lénártné Kelemen Sarolta (pszichológia)
tel.: (06 1) 463 3754
email: lenartne.sarolta@ttdh.bme.hu