Doktori oklevél honosítása

Beadandó dokumentumok:

 • Kérvény az illetékes SZHBDT elnökének címezve, annak pontos meghatározásával, hogy milyen tudományágban szerzett tudományos fokozat honosítását kéri
  • Fizikai Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Takács Gábor
  • Matematika- és Számítástudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Matolcsi Máté
  • Pszichológia Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács, elnök: Lukács Ágnes
 • A tudományos fokozatról szóló oklevél hiteles másolata
 • Az oklevél fordítása (kérés esetén a tudományos fokozatról szóló oklevél hiteles magyar fordítása (az Országos fordítóirodától vagy fordításra jogosult közjegyzőtől))
 • Egyetemi oklevél másolata
 • Nyelvvizsga bizonyítványok másolata
 • Az értekezés egy példánya
 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • A védés körülményeinek rövid ismertetése (milyen tárgyakból tett szigorlatot, volt-e nyilvános vita az értekezésről, a fokozatot javasló bizottság elnökének megnevezése), továbbá a doktori iskola és a témavezető megnevezése (amennyiben fokozatát szervezett képzésben szerezte)
 • Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező az adott fokozatot más magyarországi egyetemen honosításra nem nyújtotta be, illetőleg a fokozatot más magyar egyetem nem honosította
 • Az eljárási díj összege: 45 000 HUF
 • Az eljárási díj befizethető átutalással a 10032000-01425279-00000000 számlaszámra a következő közleménnyel: honosítás, HS00103119/980000, a pályázó neve

*A honosítás díja a felsőoktatási, valamint az államilag elismert nyelvvizsgarendszer működésével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról, azok mértékéről szóló 12/2013. (II. 12.) EMMI rendeletben meghatározott eljárási díj. „12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5/A.§ (1) A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési törvény) hatálya alá tartozó hatósági eljárásokért a 4. mellékletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

 Állampolgárság igazolása személyi igazolvánnyal a kérelem benyújtásakor. Magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.

Elektronikusan (is) kérjük elküldeni:

 • Szakmai önéletrajz
 • Publikációs lista
 • Értekezés

(DSZ: Külföldi egyetemen szerzett tudományos fokozat honosítását az kérheti, aki kérelme benyújtásakor állampolgárságát, személyes adatait az állampolgárság és a személyi adat igazolására szolgáló hatósági igazolvánnyal, illetve magyarországi lakóhelyét lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja.)

 Idegen nyelv: A második idegen nyelvet az illetékes SZHBDT által előírt módon kell igazolni (pl. államilag elismert nyelvvizsga; idegen nyelven folytatott tanulmányok; külföldi vendégoktatói tevékenység stb.)

További információ:
TTK Dékáni Hivatal
tel.: (06 1) 463 1418
email: doktori@ttdh.bme.hu