BMETE12AF10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Biofizika alapjai
A tárgy angol címe: 
Foundations of Biophysics
A tárgy rövid címe: 
BiofizikaAlapjai
2
0
0
f
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMEVEFKA144
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Kémia
2.Követelménytárgy kódja: 
BMETE13AF04
2.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
KísérletiFizika3
Kizáró tantárgyak: 
nincs
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Barócsi Attila
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.11.01.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2007.03.27.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Fizika, kémia, spektroszkópia
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizika (BSc) képzés Alkalmazott fizika szakirányának kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az anyagszerkezet és funkció kapcsolata, molekuláris alapjai.
Biológiai rendszerek kölcsönhatása elektromágneses és részecske sugárzással. Biológiai folyamatok termodinamikája, bioenergetika.
Az anyagcsere és transzport (diffúzió, ozmózis) biofizikája.
Biológiai membránok: szerkezet, ioncsatornák, iontranszport; a membrán elektromos modellje. Elektromos jelenségek, ingerületi folyamatok: membránpotenciál, akciós potenciál, ingerületterjedés. Membránvizsgálati módszerek: a patch-clamp technika.
Az érzékszervek (receptorok) biofizikája: látás, hallás.
Magasabbrendű folyamatok: mozgás, kollektív jelenségek, biokibernetika.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
1 zárthelyi, házi feladat
Pótlási lehetőségek: 
1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
Igény szerint
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Tanszéki segédlet, valamint a Czéh-Puskár: Celluláris neurobiológia (Dialóg-Campus, 2001) egyes fejezetei.
Damjanovics-Mátyus: Orvosi biofizika. Medicina Kiadó, 2003.
Rontó-Tarján: A biofizika alapjai. Semmelweiss Kiadó, 2002.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
18
Felkészülés zárthelyire: 
8
Zárthelyik megírása: 
2
Házi feladat elkészítése: 
4
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Barócsi Attila
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: