BMETE12MF10

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Alkalmazott fizika szigorlat
A tárgy angol címe: 
Comprehensive Examination in Applied Physics
A tárgy rövid címe: 
AlkFizSzig
0
0
0
s
Kredit: 
1
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.09.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.12.16.
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A Fizikus szak Alkalmazott fizika szakirányához kötelező kritériumtantárgy
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Atom- és molekulafizika
Fizikai anyagtudomány Fizikai optika Félvezetők fizikája

Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeléi vizsga
Pótlási lehetőségek: 
TVSZ szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
Egyedi megbeszélés alapján.
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
0
Ellenőrző adat: 
30
A tanszékvezető neve: 
Dr. Richter Péter
A tantárgy adatlapja PDF-ben: