BMETE12MF53

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Felületfizika és vékonyrétegek
A tárgy angol címe: 
Surface Physics and Thin Films
A tárgy rövid címe: 
FelFizikaÉsVékonyrétegek
2
0
0
f
Kredit: 
3
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF35
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi adjunktus
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Szilárdtestfizika, A felületfizika alapjai
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc képzés Nanotechnológia-anyagtudomány specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy szilárdtestfizikai alapismeretekre és A felületfizika alapjai c. tárgyra építve tárgyalja a felületfizika és vékonyréteg fizika főbb területeit. Részletes tárgyalásra kerül a felületek szerkezetének, elektronszerkezetének leírása. A tárgy foglalkozik a felületi töltésrétegekkel és a kilépési munkával, félvezetõ/félvezetõ, félvezetõ/fém és félvezetõ/szigetelõ határfelületekkel, adhézióval, továbbá a felületi reakciók és transzportjelenségek leírásával.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
2 ZH és egy önálló feladat a tantárgyhoz kapcsolódóan
Követelmények vizsgaidőszakban: 
     
Pótlási lehetőségek: 
1-1 pótzárthelyi
Konzultációs lehetőségek: 
oktatóval egyeztetett időpontban     
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
F. Bechstedt: Principles of Surface Physics, Springer, 2003
Ibach: Physics of Surfaces and interfaces, Springer, 2006
     
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
28
Felkészülés zárthelyire: 
34
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Homokiné Dr. Krafcsik Olga
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
Név: 
     
Beosztás: 
     
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
     
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy adatlapja PDF-ben: