BMETE12MF68

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Szeminárium OP4
A tárgy angol címe: 
Seminar OP4
A tárgy rövid címe: 
SzemináriumOP4
0
2
0
a
Kredit: 
0
Kizáró tantárgyak: 
BMETE12MF07
A tantárgy felelős tanszéke: 
Atomfizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Koppa Pál
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.11.16
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.11.29
Tematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc szak optika-fotonika specializációjának kötelező tárgya.
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A hallgatók a modern fizika egy-egy élvonalbeli területét dolgozzák fel és a rájuk eső részt 45 perces előadásban ismertetik.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
részvétel a gyakorlatok legalább 70 %-án; egy önálló, a modern fizika tárgykörébe tartozó előadás tartása
Pótlási lehetőségek: 
önálló előadás pótlása egy újra egyeztetett időpontban
Konzultációs lehetőségek: 
órarendi nap előtti napon
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
32
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
0
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Koppa Pál
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Atomfizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Koppa Pál