BMETE14AX02

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1 Elektrodinamika - alapismeretek
A tárgy angol címe: 
Physics 1 Electrodynamics - Fundamentals
A tárgy rövid címe: 
Fizika1E-alap
1
0
0
a
Kredit: 
1
A tantárgy felelős oktatója: 
Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2005.08.30.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2005.09.28.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
A mechanika alapfogalmai. Differenciál- és integrálszámítás, közönséges és parciális differenciálegyenletek.
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki Kar, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Az elektrodinamika Maxwell-egyenleteihez kapcsolódó vektoranalízis magyarázata.
Skalár- és vektorterek. Példa a skalár- és vektorterekre: a hőmérséklettér és a sebességtér. A skalártér gradiense és a nabla operátor. A vektortér hely szerinti deriváltjai. A forráserősség és a forrássűrűség definíciója.
A divergencia koordinátainvariáns definíciója. A Gauss-tétel. A divergencia Descartes-féle koordinátarendszerben. A sebességtér divergenciájának levezetése a koordinátainvariáns definícióból. Az örvényerősség és az örvénysűrűség definíciója. A rotáció koorinátainvariáns
definíciója. A Stokes-tétel. A rotáció kiszámítása Descartes-féle koordinátarendszerben. A sebességtér rotációjának levezetése a
koordinátainvariáns definícióból.
E, D, H és B mérésének magyarázata és mértékegységeik.
Elektrosztatikus kísérletek és részletes magyarázatuk. Feszültség és áram mérése és egységei. További elektrosztatikai kísérletek az előadás illusztrációjához és jobb megértéséhez.
Elektromos és mágneses tér anyagi közegben. Magnetosztatikai kísérletek.
A vezetés mechanizmusai. (További kísérletek és magyarázat.). Kísérletek egyenáramokkal és az áram mágneses terével. Az elektromotoros erő és a galvánelemek. Az idegen erő definíciója és szerepe. Elektromágneses indukció. Kísérletek és magyarázat.
E, D, H és B mérése vákuumban és anyagi közegben.
Váltóáram. Kísérlet és magyarázat. Komplex írásmód magyarázata. Tekercs és kondenzátor. Elektromágneses hullámok. Az elektrodinamika összefoglaló áttekintése.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
(az aláírás megszerzésének feltétele a tárgy felvétele)
Követelmények vizsgaidőszakban: 
-
Pótlási lehetőségek: 
-
Konzultációs lehetőségek: 
Minden héten tartunk rendszeres konzultációt, amelynek idejét és helyét az előadáson kihirdetjük.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Noszticzius Z. – Ván P. – Wittmann M.: Elektrodinamika (a tanszéki honlapon)
Farkas H. - Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó 60947)
Budó Ágoston: Kísérleti fizika II. (Tankönyvkiadó); Simonyi Károly: Villamosságtan (Akadémiai Kiadó 1983)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
14
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
14
Ellenőrző adat: 
30
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Noszticzius Zoltán
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Kémiai Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy adatlapja PDF-ben: