BMETE14AX12

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika 1M – Válogatott fejezetek
A tárgy angol címe: 
Physics 1M – Selected Topics
A tárgy rövid címe: 
Fizika 1M emelt
0
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX10
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika 1M
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Noszticzius Zoltán
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Középiskolai fizika; differenciál- és integrálszámítás, közönséges diffegyenletek alapjai, vektoralgebra, komplex számok
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc képzés, Vegyész- és Biológusmérnöki Szak fakultatív, emelt szintű tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Galilei transzformáció és a Galilei-féle relativitás.
Általános koordináták és impulzusok, Hamilton formalizmus. Oszcillátor és rotátor tárgyalása Hamilton-formalizmusban.
Tenzorok. Jacobi tenzor, dilatációs tenzor. Izotróp rugalmas test: Hooke törvény. Stacionárius, lamináris áramlás hengeres csőben: nyomás- és sebességeloszlás.

Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az oktató rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A félév elején egyeztetett időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek (Műegyetemi Kiadó, 60947)
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
Budó Ágoston: Mechanika; Kísérleti fizika I. (Tankönyvkiadó)
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
60
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
néhai egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
(Kémiai) Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Márkus Ferenc
Beosztás: 
egyetemi adjunktus
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: