BMETE14AX14

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizika K1A – Válogatott fejezetek
A tárgy angol címe: 
Physics K1A – Selected Topics
A tárgy rövid címe: 
Fizika K1A emelt
0
0
0
v
Kredit: 
2
Ajánlott/Kötelező előtanulmányi rend
1.Követelménytárgy kódja: 
BMETE14AX00
1.Követelménytárgy (rövidített) címe: 
Fizika K1A
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Wittmann Mária
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2008.01.22.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2008.06.12.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
középiskolai fizika és matematika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, BSc képzés, Környezetmérnöki szak fakultatív, emelt szintű tárgya mechanikából
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

Galilei-transzformáció és Galilei-féle relativitás. Általános koordináták, koordinátatranszformációk.
Tehetetlenségi erők levezetése síkmozgásnál, síkbeli polárkoordinátarendszerben. A rakéta mozgásegyenlete.
Kepler II. törvényének bizonyítása a centrális erőtér tulajdonságaira alapozva.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
---
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az oktató rendelkezése és a TVSZ szerint
Konzultációs lehetőségek: 
A félév elején egyeztetett időpontokban konzultációs lehetőséget biztosítunk.
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Farkas H. – Wittmann M.: Fizikai alapismeretek, Műegyetemi Kiadó, 60947
Farkas H. – Wittmann M.: Mechanika (készülő jegyzet) és egyéb interneten elérhető anyagok
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
0
Félévközi felkészülés órákra: 
0
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
60
Összesen: 
60
Ellenőrző adat: 
60
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Farkas Henrik
Beosztás: 
néhai egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
(Kémiai) Fizika Tanszék
Név: 
Dr. Wittmann Mária
Beosztás: 
egy. docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Mihály György
A tantárgy adatlapja PDF-ben: