BMETE15AP62

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Fizikus-mérnök projektmunka 1
A tárgy angol címe: 
Physicist-Engineer Project Work 1
A tárgy rövid címe: 
FizikusMérnökProjektmunka1
0
2
0
f
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Török János
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2023.07.07.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2023.07.21.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
alapszintű programozás
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus-mérnök BSc képzés szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja, hogy az első féléves matematikai és fizikai tananyaghoz kapcsolódó, de előremutató számítógépes projekteket csináljanak a diákok. A projektekhez a tananyagon túlmutató számítógépes és matematikai ismeretek szükségesek és a sikeres teljesítés feltétele ezek konzultációkkal segített önálló elsajátítása. A félév során a diákok konzultációk segítségével oldják meg a feladatot, melyet a félév végén bemutatnak. A tárgy célja, hogy felkészítse a diákokat arra, hogy a következő félévekben a TDK keretében önálló kutatási munkát végezzenek.

The aim of this course is for the students to do forward-looking computational projects related to the mathematics and physics curriculum of the first semester. The projects require computer and mathematical knowledge that goes beyond the curriculum, and the condition for successful completion is the independent acquisition of these with the help from the tutor. During the semester, the students have to solve a project with the help of consultations, which are presented at the end of the semester. The purpose of the subject is to prepare students to carry out independent research work in the framework of the TDK in the following semesters.

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Részvétel a konzultációkon és az elkészített projekt bemutatása a félév végén.
Pótlási lehetőségek: 
TVSz szerint
Konzultációs lehetőségek: 
hetente előre hirdetett időpontban
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
10
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
40
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
12
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
0
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Török János
Beosztás: 
egyetemi docens
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László