BMETE15MF37

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kísérleti gravitációshullám-fizika
A tárgy angol címe: 
Experimental Gravitational Wave Physics
2
0
0
v
Kredit: 
3
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Varga Imre
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi docens
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2013.06.05.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2013.07.08.
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
differenciálegyenletek, jelfeldolgozás, Fourier-analízis
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
A fizikus MSc képzés kötelezően/szabadon választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

A tárgy célja az Einstein-féle gravitációelmélet által megjósolt gravitációs hullámok elméleti leírásának és lehetséges asztrofizikai forrásaiknak bemutatása, valamint az első közvetlen detektálásukra irányuló mérési és adatfeldolgozási technológiák megismertetése a hallgatósággal.
Részletes tematika:
- A linearizált Einstein-egyenletek, hullámmegoldás
- Asztrofizikai gravitációs hullámforrások
- A korábbi mérési technológiák és próbálkozások áttekintése, rúd detektorok,
- Napjaink interferometrikus detektorai, Virgo, Ligo, GEO
- Adat és jelfeldolgozási technológiák, alapfogalmak, idősorok elmélete
- Jelkeresés forrástípus szerint: bespirálozó kettőscsillagok jelei, izolált neutron csillagok, galaktikus háttér, etc.
- Környezeti zajok kezelése, szűrése, hatásai
- Algoritmusok: matched-filter, Hough-transform, wavelets, stack-slide, stb
- Adatanalízis sokprocesszoros architektúrákon: GPU programozás, OpenCL / CUDA
- Kitekintés: az Advanced Virgo és advanced Ligo detektorok

Követelmények szorgalmi időszakban: 
előadások látogatása, programozási feladatok megoldása
Követelmények vizsgaidőszakban: 
szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Az érvényes TVSz szerint.
Konzultációs lehetőségek: 
előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Peter R. Saulson: Fundamental of Interferometric Gravitational Wave Detectors
Piotr Jaranowsky, Andrzej Krolak: Analysis of Gravitational Wave Data
Robert M. Wald: General Relativity
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
28
Félévközi felkészülés órákra: 
14
Felkészülés zárthelyire: 
0
Zárthelyik megírása: 
0
Házi feladat elkészítése: 
0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
24
Vizsgafelkészülés: 
24
Összesen: 
90
Ellenőrző adat: 
90
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Debreczeni Gergely
Beosztás: 
tudományos munkatárs
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: