BMETE15MF46

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tantárgy azonosító adatok
A tárgy címe: 
Kvantumtérelmélet
A tárgy angol címe: 
Quantum Field TheoryQuQuantum Field Theory
A tárgy rövid címe: 
Kvantumtérelmélet
3
2
0
v
Kredit: 
6
A tantárgy felelős tanszéke: 
Elméleti Fizika Tanszék
A tantárgy felelős oktatója: 
Dr. Takács Gábor
A tantárgy felelős oktatójának beosztása: 
egyetemi tanár
Akkreditációs adatok
Akkreditációra benyújtás időpontja: 
2016.03.21.
Akkreditációs bizottság döntési időpontja: 
2016.07.06
Tematika
A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít: 
Elektrodinamika, speciális relativitáselmélet, csoportelmélet, kvantummechanika
A tantárgy szerepe a képzés céljának megvalósításában: 
TTK Fizikus MSc kutatófizikus specializáció kötelezően választható tárgya
A tantárgy részletes tematikája magyarul és angolul: 

1. Relativisztikus invariancia, klasszikus mezők, Noether tétel.2. Klein-Gordon egyenlet. Dirac-egyenlet, Majorana és Weyl spinorok.3. Szabad kvantummezők (skalár, Dirac, elektromágneses); relativisztikus kvantum részecskék.4. Feynman-féle pályaintegrál. Funkcionális formalizmus. 5. Kovariáns perturbációszámítás, Feynman diagramok.6. Redukciós formulák. Szóráselmélet.7. A renormálás alapjai. Skálafüggés, renormálási csoport.8. Kapcsolat a statisztikus fizikával. Kritikus jelenségek, skálázás.9. Effektív potenciál, spontán szimmetriasértés. Goldstone-tétel.10. Mértékinvariancia, nemábeli mértékelméletek alapjai.11. Higgs-mechanizmus. A standard modell vázlatos felépítése.12. Szemiklasszikus kifejtés. Instantonok, a hamis vákuum bomlása.13. Topologikus gerjesztések.Javasolt előismeret: BSc: Kvantummechanika II, Csoportelmélet

Követelmények szorgalmi időszakban: 
Két ZH a gyakorlat anyagából. Kis ZH-k az előadás anyagából.
Követelmények vizsgaidőszakban: 
Szóbeli vizsga
Pótlási lehetőségek: 
Pót ZH. Szóbeli vizsga
Konzultációs lehetőségek: 
Konzultáció igény szerint, előzetes egyeztetés alapján
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: 
Itzykson-Zuber: Quantum Field TheoryOP
Peskin-Schroeder: An Introduction to Quantum Field Theory
Weinberg: The Quantum Theory of Fields I-III
A tárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka mennyisége órákban (a teljes szemeszterre számítva)
Kontakt óra: 
70
Félévközi felkészülés órákra: 
20
Felkészülés zárthelyire: 
30
Zárthelyik megírása: 
4
Házi feladat elkészítése: 
24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása (beszámoló): 
0
Egyéb elfoglaltság: 
0
Vizsgafelkészülés: 
32
Összesen: 
180
Ellenőrző adat: 
180
A tárgy tematikáját kidolgozta
Név: 
Dr. Takács Gábor
Beosztás: 
egyetemi tanár
Munkahely (tanszék, kutatóintézet, stb.): 
Elméleti Fizika Tanszék
A tanszékvezető neve: 
Dr. Szunyogh László
A tantárgy adatlapja PDF-ben: